تخلفات رانندگی

  • گفتگوی جی پلاس با عضو هیات علمی دانشگاه؛

    برخی معتقدند با ارایه آموزش های رسمی و غیررسمی می توان وضعیت ترافیکی کشور را بهبود بخشید و عده ای هم معتقدند برای این امر راهی جز سختگیری و جریمه رانندگان خاطی وجود ندارد. راه حل هرچه هست، تا به حال عملی نشده؛ انگارهمه تسلیم شده‌اند و کاری نمی‌شود کرد. موضوعی که که دیگر از دامنه بررسی‌های مدیریت شهری به موضوعی جامعه‌شناسانه تبدیل شده است!

  • رئیس پلیس راهنمایی‌و‌رانندگی تهران بزرگ خبر داد؛

    سردار مهماندار گفت: به منظور ساماندهی ترافیکی در اطراف مدارس طرح تشدید برخورد با تخلفات رانندگی در معابر منتهی به مدارس همزمان با اول مهرماه تشدید خواهد شد.