عبدالرضا رحمانی فضلی

  • رحمانی فضلی با بیان اینکه باید در انتشار و انتقال اخبار دقت شود، اضافه کرد: سیاست ما این است که به هیچ وجه موضوعات رسانه ای را تا جایی که ممکن است به مرجع قضایی ارجاع ندهیم، روحیه جمعی و مشترک بین همه مجریان و رسانه ها مبتنی بر هدایت و انتشار صحیح اطلاعات و اخبار برای افکار عمومی است.

  • وزیر کشور خبر داد:

    رحمانی فضلی گفت: امروز در دوره بازسازی و نوسازی هستیم. باید با همان هماهنگی و همکاری، کارها پیش برود. اخیرا دیدم که صدا و سیما گزارش هایی پخش می کند، به داخل چادرها می رود و با افرادی که به هر حال خانه های خود را از دست داده اند و در شرایط بسیار بدی قرار دارند گفتگو می کند. دولت و بنیاد مسکن تمام تلاش خود را بکار بسته است تا این عزیزان در دوران موقت بتوانند حداقل ها را داشته باشند.

  • وزیر کشور:

    عبدالرضا رحمانی فضلی یادآور شد: در حوزه عملیات روانی و جنگ رسانه‌ای به ویژه در روز چهارشنبه که در موضوع سوخت شاهد بودیم ناهماهنگی هایی صورت گرفت که البته با هوشیاری مردم و دعوت به صبر مسئله حل شد. همچنین این موضوع نشان داد اگر در حوزه رسانه بی دقتی کنیم و توجه لازم را نداشته باشیم در هر موضوع دیگر هم همچون موضوع سوخت دچار مشکل خواهیم بود.

  • رحمانی فضلی با اشاره به اینکه باید مردم را مشارکت دهیم، بیان کرد: همیشه حرف از مشارکت مردم و بخش خصوصی می شود اما چرا باید این افراد پشت در اتاق های ادارات بمانند؟ چرا برای انجام کاری در ادارات شش ماه دوندگی کنند و چرا بانک ها آن ها را اذیت می کنند؟

  • رحمانی فضلی اظهار کرد: با وجود فشارهای آمریکا و دشمنان باید تلاش کنیم اقدامات و مناسبات در روابط و ارائه کالاها در بازار منطقی صورت گیرد و بازار به گونه‌ای حرکت کند که آرامش نسبی را به وجود بیاورد. همچنین مشکلات باید در این زمینه رفع شود.