تحلیلگر مسائل روسیه در گفت و گو با جماران درباره سفر سفر پوتین به ریاض: