sport

در گفت و گو با جی پلاس مطرح شد؛

شطرنج باز 18 ساله ایرانی توانست با اقتدار قهرمان شطرنج جوانان جهان شود و نام خود را به عنوان نخستین ایرانی در تاریخ…