۲۰ مؤسسه متخلف

  • وزیر علوم در جمع خبرنگاران خبر داد؛

    وزیر علوم از برخورد با مؤسسات غیرقانونی در حوزه تخلف علمی و تدوین پایان‌نامه خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۲۰ مؤسسه غیرقانونی لغو شده‌اند و امتیاز کسانی که از سرویس‌های این نوع مؤسسات استفاده کنند، لغو خواهد شد.