هنرمندان پیشسکوت

  • مرتضی خمسه‌ای از هنرمندان پیشکسوت عرصه خیمه شب بازی، سحرگاه امروز سه‌شنبه بیست و هفتم فروردین‌ماه بر اثر کهولت سن دارفانی را وداع گفت.

  • مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت با تاکید بر اینکه باید رسانه‌ها در فرهنگ‌سازی نقش موثری داشته باشند، بیان کرد: برخی رسانه‌ها شاخصه‌ای برای چهره و غیرچهره بودن هنرمندان دارند؛ وقتی یک هنرمندی چهره است در ختم و جشن پیش قدم‌اند اما برای دیگر هنرمندان رنگ‌ و بوی حضور و رسانه‌ای شدنشان خیلی کم است.