نظرسنجی مردم

  • یادداشت جی پلاس

    ماجرای تعطیلی برنامه "نود" هرچند این روزها خیلی در رسانه‌ها و بین مردم مطرح شده اما به نظر می‌رسد عمق فاجعه بسیار بیش از این حرف‌هاست؛ چیزی که می تواند نشانگر عزم یک رسانه برای جدایی مطلق از مردم باشد.