شهید سید محمدرضا دستواره

  • چند روزی همقدم با شهید دستواره-5

    شهید دستواره فرمان امام را فرمان خدا دانسته و نوشته است: و اما امام ما؛ تمام شهدا دعاگویش هستند، چون به واسطه راهنمایی او راه نجات یافتند و توان پیمودن راه حق را، و تمام رزمندگان و سلحشوران و خلاصه امت حزب الله باید گوش به فرمانش باشند که فرمان او فرمان خداست.

  • عملیات کربلای یک و آزادسازی مهران بود که دیگر محمدرضا طاقت ماندن نداشت و با شهادت محمدحسین مردی ممقانی که از نزدیک ترین دوستانش بود فریاد زد که خدا دیگر خسته شده ام و هنوز بیش از سه روز نگذشته بود که دعایش اجابت شد و به او پیوست. یادش گرامی و راهش پر رهرو باد