دردسرهای قوس کمر

  • ستون فقراتش چنان قوس برداشته که مشاهده‌گر را دچار ترس و تردید می‌کند که در چنین وضعیتی فرد را چه مخاطراتی تهدید می‌کند؟ هر چند با توجه به تعدد سبک‌ها و سلایق مربوط به حوزه زیبایی اندام، شاید هم این همه گودی کمر از نظر او یک تفاوت و جزئی از دنیای مد محسوب شود.