تولید‌کنندگان و فروشندگان پوشاک

  • رئیس اتحادیه صنف تولید‌کنندگان و فروشندگان پوشاک خبر داد؛

    رئیس اتحادیه صنف تولید‌کنندگان و فروشندگان پوشاک، خبر داد: آدرس 200 فروشگاه مانتو با پوشش کاملا اسلامی در سطح شهر تهران، برای دسترس عموم مردم در سایت اتحادیه پوشاک قرار گرفته است.