بازگشایی مرنجاب

  • با تلاش عوامل اجرایی شهرستان و توقف باران مسیر کویر مرنجاب برای بازدید گردشگران بازگشایی شد.