بازار گوشت

  • رئیس شورای تامین دام کشور گفت: امسال تاکنون با وفور عرضه دام زنده داخلی و وارداتی، قیمت دام زنده بطور متوسط هرکیلو گرم به ۳۳ هزارتومان رسیده که ۱۰ هزارتومان در هر کیلوگرم کاهش نشان می دهد.

  • مدیرعامل فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند خبر داد؛

    مدیرعامل فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند از ادامه توزیع گوشت گوسفندی تنظیم بازاری برای هر نفر ۳ تا ۴ کیلوگرم با ارائه کارت ملی در فروشگاه های شهروند و میادین تره بار تهران خبر داد.

  • رئیس شورای صادرکنندگان دام زنده، درباره آخرین وضعیت بازار گوشت قرمز گفت: با وجود ثبات نسبی قیمت گوشت در بازار، اما همچنان قیمت بالاست، از این رو به دنبال آن هستیم که در پی این ثبات، قیمت گوشت در بازار کاهش یابد.

  • معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد؛

    معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: ممنوعیت صادرات دام زنده در تعادل عرضه و تقاضا و آرامش بازار گوشت گوسفندی تاثیر مثبتی خواهد گذاشت.