پخش زنده/ کنفرانس خبری کارلوس کیروش پیش از بازی با اسپانیا