اخبار مرتبط

یا اینکه دانسته های ما صرفا یاد داشتن مطالب آکادمیک و تعاریف علمی است که توانایی تبدیل یا بکارگیری عملیاتی آن را نداریم و یا از مشاورین خبره که صلاحیت و توانمندی کار در شرایط بحرانی را ندارند بهره گرفته ایم که در مواقع بحران جوابگوی نیازهای ما نیستند.
نتیجه آن آشفته بازار اطلاع رسانی است که به خوبی مشهود است که نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه به نوعی باعث تشدید بحران میشود.
در مواقع رخ دادن یک بحران چه کسی اطلاعات می دهد ،چه پیامی می دهد ،این پیام برای چه مخاطبینی ارسال می شود و قرار است چگونه این پیامها به دست مخاطبین برسد و انتظار چه واکنشی را از سوی مخاطبین داریم ؟
در هنگام بحران سرعت و شفافیت اطلاع رسانی اهمیت زیادی دارد و با توجه به مخاطبین، میزان دسترسی آنها به انواع ابزارهای ارتباطی انتخاب یک وسیله ارتباطی خاص یا بهره گیری ترکیبی از انواع ظرفیت ها اهمیت زیادی دارد .
البته شاید برخی معتقد باشند برگزاری یک نشست خبری با مطبوعات میتواند شیوه درستی برای اطلاع رسانی در این مواقع باشد ؟اما کدام رسانه ها قدرت نفوذ بیشتری دارند و مردم با کدامیک از آنها ارتباط بیشتری دارند و سریعتر پیامهای هشدار دهنده یا آموزشی مربوطه به آنها انتقال داده میشود.
به نظر شما استفاده از تویتر و انتقال آن پیام به تلگرام و همان پیام را در اینستاگرام تا چه اندازه میتواند مفید و موثر باشد (با توجه به عدم دسترسی برخی از افراد به برخی از ابزارهای ارتباطی نامبرده) در کنار آن اینکه چگونه و چه مقدار بایستی اطلاعات را به سمت مردم هدایت کنیم ،ارایه آمار و ارقام در مواقع بحران تا چه اندازه از بار صدمات را کم می کند ؟.
آیا میتوان اطلاعات لازم رسانه ها ا به صورت یک بروشور در اختیار آنها گذاشت ؟ آیا اقدام ما باعث دامن زدن به اضطرابها و تشدید هیجانهای مردمی از رخدادهاست یا بنا بر آن داریم تا ضمن نگهداشتن آرامش در سطح مطلوب نسبت به آگاه سازی و دادن هشدارهای لازم به مردم و کاهش آسیب های احتمالی اقدام کنیم .
در این میان چه کسی یا کسانی نقش واسط بین نیروهای مدیریتی و عملیاتی و دادن اطلاعات به مردم را بر عهده دارند و رسانه ها در حالی که دستگاههای متعددی درحال اجرای برنامه های امدادی هستند چگونه می توانند سریعترین ،دقیقترین و مطمئن ترین منبع اطلاعات را داشته باشند و در این شرایط رسانه ها در انجام وظایف رسانه ای خود چه وظایفی دارند.
چه نکاتی را باید لحاظ کنند تا خود اطلاع رسانی باعث ایجاد بحران نگردد به نظر می رسد در ستاد بحران نیازمند داشتن جایگاهی برای اطلاع رسانی هستیم و به محض وقوع هر حادثه ای آن مجموعه ای که به بحران و اطلاع رسانی در شرایط خاص تسلط کافی و کامل دارد کلیه مراتب اطلاع رسانی را هدایت و مدیریت نماید و سایر دستگاهها نیز بنا به وظیفه ذاتی خود را با این مجموعه هماهنگ سازد
تجربه ثابت کرده است به هنگام وقوع اتفاقات و رخدادهای خاص که عنصر دربرگیری شدیدی دارد برخی افراد یا گروهها با استفاده از شبکه های اجتماعی به بهانه اطلاع رسانی یا شفافیت یا کم‌کاری دستگاههای مسئول سعی در وارونه جلوه دادن اوضاع ،دامن زدن به التهابات و تسویه حسابهای شخصی اقدام می نمایند که حرکاتی از این دست به جز به هم ریختن بیشتر اوضاع و بر هم زدن تمرکز مدیران و نیروهای عملیاتی برای انجام اقدامات امداد و نجات سودی دیگر در بر ندارد .
اگر چه وظیفه رسانه ها نگاه تیزبینانه و رصد کارهای انجام شده و کمک به تسهیل روند امدادها و کاستن از بار صدمات است .
البته عده ای هم در این میان به نوعی سعی دارند با انتشار عکس ،فیلم شخصی خود به نوعی با تحریک احساسات مردمی خود را شخصیتی موجه ،پیگیر امور مردم و دلسوزتر از دیگران جلوه دهند .
مردم از مدیران انتظار مدیریت بحران را دارند نه نشر پیامها یا تصاویر و فیلمهایی که دردی از آنها دوا نمی کند و تنها جنبه تبلیغاتی دارد.
در مواقع بحران پیشنهاد می شود :
در حوزه اطلاع رسانی در ستاد بحران در ابعاد محلی یا ملی بایستی تیم اطلاع رسانی تشکیل دهیم و از نیروی انسانی دارای صلاحیت و توانمندی بهره بگیریم انجام عملیات اطلاع رسانی توسط این تیم برنامه ریزی ،هدایت و عملیاتی شود و ستاد بحران یک سخنگو برای پاسخگویی به رسانه ها داشته باشد .
در حوزه شبکه های اجتماعی ایجاد یک شبکه اجتماعی رسمی ستاد بحران تحت نظارت تیم اطلاع رسانی میتواند ضمن رصد اخبار در شبکه های اجتماعی و طراحی پادزهری برای برخی حرکات شیطنت آمیز به ظاهر رسانه ای نسبت به در اختیار گذاشتن اطلاعات درست و به موقع اقدام نمایند .
سرعت ،دقت و شفافیت در اطلاع رسانی امر مهمی است که بایستی به موقع هشدار دهیم ،درست آموزش دهیم و نهایتا به گونه ای هدایت کنیم تا دچار کمترین خسارت شویم .
انتخاب و بکارگیری رسانه ها با توجه به ضریب نفوذی که دارند یعنی شناخت و رصد رسانه های تاثیر گذار که بایستی در آن دقت لازم را داشته باشیم .البته این رافع مسئولیتهای رسانه ای نیست .
به نظر می رسد در مواقع بحران هماهنگی مثلث مدیران ،رسانه ها و تیم های عملیاتی به مدیریت بحران کمک نماید
6197
'حمید رضا عمادی'
انتهای پیام

اخبار مرتبط

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.