tech

گزارش جی پلاس/ دستاورد جدید دانشمندان؛

گروهی از دانشمندان موفق به ساخت دستگاهی شده‌اند که آب آشامیدنی را از هوای رقیق، حتی در صحرا تأمین می‌کند.