اخبار مرتبط

به گزارش ایرنا هفته چهارم کورس بندرترکمن در 4 دور هزار متری و 3 دور 1450 متری برگزارشد وچابکسواران برتر به همراه مالکان اسبها و مربیان در مجموع 777میلیون ریال جایزه گرفتند.
در این رقابت در دور اول 7 اسب 2ساله مبتدی در مسافت هزار متر به مصاف هم رفتند که اسب گل گتیر با سوار کاری قربان محمد اودک قهرمان و اسب مردانه رحمتی با چابکسواری رامین قهرمانی و اسب صدف ارمشی با سوارکاری نورمحمد بهادر دوم و سوم شدند.
در دومین دور هزار متری 9 اسب 2ساله مبتدی نبرده دوخون به میدان آمدند که اسب اوسین بولت با سوار کاری عبدالرحیم آرمیده واسب داغ مایه با سوارکاری قربان محمد اودک و اسب تامارا با سوارکاری پیمان قلر عطا اول تا سوم شدند.
در هزار متر دور سوم 8اسب 2ساله 2تا 6 امتیازی دوخون وارد دپار شدند که سای چلنج با سوار کاری یاسر جرجانی و پرگار با سوارکاری آق اویلی بشگرد و شهباد با سوارکاری جواد آچاک اول تا سوم شدند.
جواد آچاک در هفته اول این مسابقات دچار مصدومیت شده بود و هفته چهارم مجددا به این رقابت ها بازگشت.
در چهارمین دور هزار متری مسابقات 6 اسب 2تا 6 امتیازی باهم رقابت کردند که اسب شلیک با سوارکاری آرمین آق آتابای و اسب سیتی دنسر با سوار کاری قربان محمد اودک و اسب سلطان صحرا با چابکسواری نور محمد بهادر مقام های اول تا سوم این دور را کسب کردند.
در پنجمین دور که به مسافت 1450 و با حضور 11اسب 3تا4ساله 0تا 6 امتیازی برگزار شد اسب ایرانیکا با سوارکاری آق اویلی بشگرد و اسب فرسام 2 با چابکسواری یاسر جرجانی و شمیلا با سوار کاری نور محمد بهادر اول تا سوم شدند.
در ششین دور هفته چهارم که در مسافت 1450 متر برگزار شد 8 اسب3ساله8 تا 14 امتیازی وارد دپار شدند که اسب ایل یاسین با سوارکاری نورمحمد بهادر و اسب آرشا با چابکسواری پیمان قلرعطا و اسب فراتون با سوار کاری قربان محمد اودک اول تا سوم شدند.
در دور پایانی که مخصوص اسب های 3 تا 4 ساله 16 تا22 امتیازی دو خون بود 6 اسب وارد دپار شدند و در پایان اسب ایل هان با سوارکاری آرمین اق آتابای و شاه سوین با سوارکاری نور محمد بهادر و چه گوارا با چابکسواری جواد آچاک زودتر از سایرین از خط پایان گذشتند.
در این هفته سه اسب جوش حامد ؛ ای هان 2 و بازنوش قره بلاغ از حضور در رقابت ها کنار رفتند.
بندرترکمن در غرب گلستان ده هفته میزبان کورس سوارکاری تابستانه است.
7333/1648
خبرنگار: علی قاسمعلی ** انتشار: پری سالارنیا

اخبار مرتبط

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.