life

گزارش جی پلاس؛

با وجود اطلاع رسانی های قبلی اما بلیت ترکیبی قطار - اتوبوس، سفر اربعین امروز فروخته نشد!

افراد بسیاری از سوار شدن به هواپیما واهمه دارند، ترس از سقوط یکی از بزرگترین دغدغه‌های این افراد است اما گذشته از این…

در شهرهایی مثل مشهد و قم مراوده و مراجعه افراد غیرایرانی به خصوص عرب‌های عراق خیلی بیشتر مشهود است و حالا با مطرح شدن…

چرا گرجستان در جذب ایرانی های مهاجر، گوی سبقت را از امارات و ترکیه ربوده است؟