life

یک روزنامه به بهانه ویدئوی بامزه درخواست فرزند «شیلا خداداد» از مادرش برای ریمل زدن توضیحاتی در این باره ارائه داد.