اخبار مرتبط

به گزارش روز پنجشنبه کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی انتخابات شهرستان کرمان 388 نفر در انتخابات شورای اسلامی شهر کرمان ثبت نام کردند و تا دیروز 78 نفر انصراف دادند و صلاحیت هفت نفر احراز نشده است.
در اطلاعیه کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی انتخابات شهرستان کرمان آمده است: در اجرای ماده 51 قانون انتخابات و ماده 56 آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر کرمان می رسد پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا روز جمعه مورخ 29 اردیبهشت برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر کرمان به شرح زیر است:
1. آقای روح اله ابارقی فرزند غلامرضا کد نامزد 1214
2- آقای رضا ابراهیمی فرزند احمد کد نامزد 1215
3 - آقای افشین احمدی فرزند حسین کد نامزد 1218
4 - آقای محمدمهدی احمدی خواه مشهور به شهرام فرزند غلامعلی کد نامزد 1219
5 - آقای علی اکبر احمدی داورانی فرزند حسین کد نامزد 1221
6 - آقای علیرضا احمدی رق آبادی فرزند فتحعلی کد نامزد 1224
7- خانم شیرین احمدی نمچ فرزند عنایت اله کد نامزد 1226
8 - آقای محمدرضا آخوندی اندوهجردی فرزند مهدی کد نامزد 1227
9 - خانم زری ادهمی فرزند ماشاالله کد نامزد 1228
10 - خانم سحر ادیب نیا فرزند علی کد نامزد 1229
11- آقای حامد آرام بنیار مشهور به آرام فرزند مسعود کد نامزد 1241
12- آقای محسن ارجمند فرزند علی اصغر کد نامزد 1242
13- آقای رامین ارجمندکرمانی فرزند اصغر کد نامزد 1245
14 - آقای عباس ارسلانی مشهور به دکتر ارسلانی فرزند درویش کد نامزد 1246
15- آقای حسین آری فرزند محمد علی کد نامزد 1247
16 - آقای سعید آریافر فرزند محمد خلیل کد نامزد 1248
17 آقای مهدی آریان پور فرزند صفر کد نامزد 1249
18 آقای مهدی اژدری فرزند عطااله کد نامزد 1251
19 آقای حسین اسدی فرزند محمد کد نامزد 1252
20 خانم رؤیا اسدی خانوکی فرزند محمود کد نامزد 1254
21 آقای هوشمند اسفندیارپور مشهور به دکتر اسفندیارپور- اسفندیاری فرزند سعداله کد نامزد 1256
22 آقای عباس اسلامی فرزند محمد کد نامزد 1259
23 آقای محمدعلی اسماعیلی فرزند فیض ا... کد نامزد 1261
24 آقای محمد اسماعیلی رنجبر فرزند حسین کد نامزد 1262
25 خانم سیما اسمعیل بیگی کرمانی فرزند اکبر کد نامزد 1264
26 آقای میلاد اسمعیلیان فرزند محسن کد نامزد 1265
27 آقای حسین اسمعیلی بیگی ماهانی فرزند حبیب الله کد نامزد 1267
28 آقای عادل اشرف گنجوئی فرزند رمضان کد نامزد 1268
29 آقای سیدمحمدجواد اشرف منصوری مشهور به دکتر منصوری -دکتر اشرف منصوری -دکتر اشرف گنجویی
فرزند سید میرزا حسین کد نامزد 1269
30 آقای مجید اعتصامی فرزند محمد کد نامزد 1271
31 آقای مجتبی افشاری پور فرزند علی کد نامزد 1272
32 آقای ایمان افشاری نژاد فرزند محمدجواد کد نامزد 1274
33 خانم راضیه امیرتیموری فرزند محمدرضا کد نامزد 1278
34 آقای رسول امیرزاده گوغری فرزند کاظم کد نامزد 1281
35 آقای احمد امیری فرزند محمد کد نامزد 1282
36 آقای رضا امیری فرزند اکرم کد نامزد 1284
37 آقای مهران امیری فرزند محمد کد نامزد 1285
38 آقای محسن امیریان فرزند هاشم کد نامزد 1286
39 آقای حمید امین زاده گوهری فرزند ماشاالله کد نامزد 1287
40 آقای علی انجم شعاع فرزند حسین کد نامزد 1291
41 آقای علیرضا اوحدی فرزند بیژن کد نامزد 1292
42 آقای جلال ایران منش فرزند احمد کد نامزد 1294
43 آقای جواد ایرانمنش فرزند علی کد نامزد 1295
44 آقای حامی ایران منش فرزند هوشنگ کد نامزد 1296
45 خانم زهرا ایرانمنش فرزند علی کد نامزد 1297
46 خانم طاهره ایرانمنش فرزند حسن کد نامزد 1298
47 آقای مرتضی ایرانمنش فرزند اکبر کد نامزد 1412
48 آقای مسلم ایرانمنش مشهور به مهندس ایرانمنش فرزند ما شالله کد نامزد 1415
49 آقای منصور ایرانمنش فرزند علی کد نامزد 1416
50 آقای مهدی ایرانمنش فرزند ماشاالله کد نامزد 1417
51 آقای فرخ ایزدی کلانتری فرزند بهرام کد نامزد 1421
52 آقای علی ایلاقی حسینی فرزند حسین کد نامزد 1425
53 آقای مهران بابائی اشرف لو فرزند ابراهیم کد نامزد 1427
54 آقای جواد باغبان روشنی فرزند عیسی کد نامزد 1429
55 خانم اکرم باغخانی فرزند علی کد نامزد 1441
56 خانم نفیسه باقرزاده فرزند احد کد نامزد 1445
57 آقای امیراحمد باقری زاده کرمانی مشهور به باقری کرمانی فرزند محمود کد نامزد 1446
58 آقای امین باقی زاده مشهور به دکتر فرزند عبدالمهدی کد نامزد 1447
59 آقای فرشید بختیاری فرزند خسرو کد نامزد 1448
60 آقای امان الله برخوری مهنی فرزند درویش کد نامزد 1449
61 آقای محمدحسن بصیریان فرزند احمد کد نامزد 1451
62 آقای مرتضی بلوردی فرزند احمد کد نامزد 1452
63 آقای صابر بنی اسدی فرزند محمد کد نامزد 1454
64 خانم طاهره بنی اسدی فرزند علی کد نامزد 1456
65 آقای هوشنگ بهبودی فرزند محمد کد نامزد 1457
66 آقای علی بهرامی فرزند داریوش کد نامزد 1459
67 آقای بختیار بهره مند فرزند خانعلی کد نامزد 1461
68 آقای قاسم بهزادی نژاد فرزند منوچهر کد نامزد 1462
69 آقای علی پاک بین فرزند صفر کد نامزد 1467
70 آقای محمود پایندان مشهور به پاینده فرزند مسعود کد نامزد 1468
71 آقای محمدیاسین پنجعلی زاده مشهور به یاسین___پنجعلی فرزند علی کد نامزد 1469
72 آقای سیدعلیرضا پورابراهیمی جوری فرزند سیدمحمد کد نامزد 1471
73 آقای علی پورجواران فرزند ابراهیم کد نامزد 1472
74 آقای ارس پورحاجی زاده دارابی فرزند حمید کد نامزد 1474
75 آقای نعیم پورحسینی نژاد فرزند محمد کد نامزد 1475
76 آقای علی پورمحمدی فرزند مجید کد نامزد 1476
77 آقای علیرضا تقی زاده مشهور به تقی زاده فرزند مهدی کد نامزد 1478
78 آقای مهدی ثمره افشارزاده فرزند محمود کد نامزد 1482
79 آقای محمودرضا جاهد فرزند غلامرضا کد نامزد 1485
80 آقای یوسف جعفری فرزند حسین کد نامزد 1487
81 آقای حجت جعفری پورزرندی فرزند محمد کد نامزد 1489
82 آقای محمدعلی جعفری راینی فرزند حبیب اله کد نامزد 1492
83 آقای مالک جعفری زاده گوغری مشهور به جعفری فرزند احمد کد نامزد 1494
84 آقای پرویز جعفری گوهری فرزند محمدعلی کد نامزد 1495
85 آقای سیدرضا جعفری محمدآبادی فرزند سیدعلی کد نامزد 1496
86 آقای سیدعبدالرضا جعفری نسب فرزند سید احمد کد نامزد 1497
87 آقای نوید جلال کمالی فرزند احمد کد نامزد 1512
88 آقای محمود جمالی فرزند محمد کد نامزد 1514
89 خانم مریم جمالی پاقلعه فرزند شکر الله کد نامزد 1516
90 آقای مجید جمعه فرسنگی فرزند ماشاالله کد نامزد 1518
91 آقای میثم جهانگرد فرزند محمدحسین کد نامزد 1521
92 خانم لیلا جوارانی فرزند عبدالله کد نامزد 1524
93 آقای کمال جوانمرد مشهور به دکتر جوانمرد فرزند اسداله کد نامزد 1525
94 آقای حسین چناریان نخعی مشهور به سردارچناریان فرزند اسدالله کد نامزد 1526
95 آقای محمود حائری کرمانی فرزند محمد کد نامزد 1527
96 آقای محسن حاج حسینی فرزند صفر کد نامزد 1528
97 آقای علیرضا حاجی زاده محمدنصیرخانی فرزند اسفندیار کد نامزد 1529
98 آقای محمدهادی حجت فرزند غلامرضا کد نامزد 1541
99 آقای حشمت اله حجت آبادی فرزند حسین کد نامزد 1542
100 آقای احمد حسن زاده فرزند علی کد نامزد 1545
101 آقای امان الله حسن زاده فرزند محمود کد نامزد 1546
102 آقای رضا حسنی سعدی فرزند محمد کد نامزد 1549
103 آقای محمد حسیبی فرزند اکبر کد نامزد 1551
104 آقای مهرداد حسینعلی پور فرزند حسین کد نامزد 1554
105 آقای سیدمرتضی حسینی مشهور به سید ، سید حسینی فرزند سید عطاا... کد نامزد 1556
106 آقای حامد حسینی درخشان فرزند حسین کد نامزد 1557
107 آقای حسین حفارزاده فرزند اسداله کد نامزد 1558
108 آقای افلاطون حمزهءجواران مشهور به حمزه ای فرزند امید علی کد نامزد 1559
109 خانم فاطمه حمزه نژاد فرزند نعمت اله کد نامزد 1561
110 آقای علیرضا حیدرآبادی پور فرزند محمد کد نامزد 1562
111 آقای میثم خادم پیر فرزند محمد کد نامزد 1565
112 خانم مریم خاقانی فرزند محمود کد نامزد 1568
113 آقای مصطفی خاک نشین فرزند احمد کد نامزد 1569
114 آقای حامد خجسته قنات غستانی فرزند علی کد نامزد 1571
115 آقای علی خدادادی فرزند امیرقلی کد نامزد 1575
116 آقای پیام خسروی سعید مشهور به پیام خسروی فرزند مهدی کد نامزد 1579
117 آقای عرفان خطیبی بردسیری فرزند محمد مهدی کد نامزد 1582
118 خانم ناهید خلیفه فرزند علی کد نامزد 1584
119 آقای علیرضا خوبیاری شوربازی فرزند مراد حاصل کد نامزد 1585
120 آقای احمد خیرخواه کرمانی فرزند محمد جواد کد نامزد 1586
121 آقای علیرضا دامغانی فرزند امان الله کد نامزد 1591
122 آقای عبدالرضا دبستانی فرزند محمود کد نامزد 1594
123 آقای مجتبی دوازده امامی فرزند محمدرضا کد نامزد 1596
124 آقای حجت دوستکامی فرزند رسول کد نامزد 1597
125 خانم فاطمه دین دار فرزند محمود کد نامزد 1598
126 خانم رؤیا دیوان بیگی کرمانی فرزند علی کد نامزد 1612
127 آقای محمدحسین ذکائی کوهبنانی فرزند عباس کد نامزد 1614
128 خانم سمیه ذهاب ناظوری فرزند هاشم کد نامزد 1615
129 آقای عبدالحسین ذوالغیاث فرزند علی کد نامزد 1618
130 آقای محمد ربانی زاده مشهور به پور جوپاری فرزند نصرالله کد نامزد 1619
131 خانم راضیه رجائی لک فرزند احمدعلی کد نامزد 1621
132 خانم ندا رحیم پور فرزند عبدالله کد نامزد 1625
133 آقای محمدعلی رحیمی چترودی فرزند غلامرضا کد نامزد 1626
134 آقای محمدعلی رستمی گوهری فرزند غلامعباس کد نامزد 1627
135 آقای احسان رضازاده کرمانی فرزند علی کد نامزد 1628
136 خانم اکرم رضوی فرزند علی اکبر کد نامزد 1629
137 خانم ویدا رضوی نعمت اللهی مشهور به ویداسادات فرزند سیدمحمود کد نامزد 1641
138 آقای رضا رمضانی نژاد فرزند احمد کد نامزد 1642
139 آقای منصور رنجبر فرزند حسین کد نامزد 1645
140 آقای حسین زارع گوری مشهور به حسین زارع فرزند محمود کد نامزد 1646
141 خانم فاطمه زارع نسب مشهور به - فرزند علی کد نامزد 1647
142 آقای احمد زارعی حسن آبادی فرزند محمد کد نامزد 1648
143 خانم صدیقه زاهدی مشهور به خانم دکتر زاهدی وخانم زاهدی فرزند ماشاالله کد نامزد 1649
144 آقای مرتضی زاهدی فرزند امید علی کد نامزد 1651
145 آقای حسین زاهدی فر فرزند عبدالحسین کد نامزد 1654
146 خانم فهیمه زمانی فرزند محمود کد نامزد 1656
147 آقای بهزاد زندپور فرزند مصطفی کد نامزد 1658
148 خانم راضیه زنگی آبادی فرزند علی کد نامزد 1659
149 آقای محمدحسین زنگی آبادی فرزند محمد رضا کد نامزد 1661
150 خانم ساره سالاری فرزند محمود کد نامزد 1664
151 خانم سکینه سالاری جلگه فرزند هوشنگ کد نامزد 1667
152 خانم فاطمه سبحانی نیا فرزند محمد کد نامزد 1669
153 خانم زهرا سجادیان فرزند سید حمزه کد نامزد 1671
154 خانم سمیرا سخایی فرزند حسن کد نامزد 1672
155 آقای امیرحسین سعید فرزند ارسطو کد نامزد 1674
156 آقای محمدرضا سعیدیان فرزند اکبر کد نامزد 1678
157 آقای سیدمحمد سعیدی حسینی فرزند سیدعباس کد نامزد 1679
158 آقای محمدرضا سلاجقه فرزند مرتضی کد نامزد 1681
159 خانم پروین سلاجقه تذرجی فرزند محمود کد نامزد 1682
160 آقای کامیار سلجوقی فرزند کوهزاد کد نامزد 1684
161 آقای حمید سلطانی فرزند محمد کد نامزد 1685
162 آقای محمد سلطانی فرزند غلامعباس کد نامزد 1686
163 آقای ایمان سلطانی نژاد فرزند محمدعلی کد نامزد 1689
164 خانم ثریا سلطانی نژاد فرزند جانعلی کد نامزد 1691
165 خانم فاطمه سلطانی نژاد فرزند کرامت کد نامزد 1695
166 آقای محمد سلمانی زاده ماهانی فرزند یوسف کد نامزد 1696
167 آقای هادی سلیمانی ده دیوان مشهور به مهندس سلیمانی -هادی سلیمانی فرزند داداله کد نامزد 1697
168 آقای امین سلیمانی فر فرزند عباس کد نامزد 1698
169 آقای حسن سیف الهی ده میری فرزند محمدعلی کد نامزد 1714
170 خانم آرزو شرفی فرزند ید الله کد نامزد 1715
171 آقای علیرضا شفیعی فرزند علی اکبر کد نامزد 1716
172 آقای علی شمس الدین سعید فرزند غلامعباس کد نامزد 1719
173 آقای مصطفی شمس الدینی فرزند مراد کد نامزد 1721
174 آقای محسن شمسی ظهیرآبادی مشهور به شمس فرزند علی کد نامزد 1724
175 خانم فاطمه شیخ اسدی فرزند عیسی کد نامزد 1727
176 آقای محمدعلی شیخ اسدی فرزند علیداد کد نامزد 1728
177 آقای امین رضا شیخ الاسلامی فرزند محمد رضا کد نامزد 1729
178 خانم صدیقه شیخ زاده جوشانی مشهور به شیخ زاده ناصری فرزند مهدی کد نامزد 1741
179 آقای عبدالرضا شیخ شعاعی فرزند محمد جواد کد نامزد 1742
180 آقای سعید شیخی فرزند نبی کد نامزد 1745
181 خانم مینا صابرماهانی فرزند علی کد نامزد 1747
182 آقای محمدحسین صادقی فرزند عباس کد نامزد 1751
183 آقای کسری صالحی تبریز فرزند ابوالحسن کد نامزد 1754
184 آقای محمدفاتح صدر مشهور به فاتح فرزند بختیار کد نامزد 1756
185 آقای سجاد صفاهانی زاده مشهور به سپاهانی ، صفا فرزند پرویز کد نامزد 1762
186 آقای جعفر صفری پور فرزند احمد کد نامزد 1765
187 آقای محمد صفوی مشهور به دکتر صفوی فرزند نواب کد نامزد 1768
188 خانم فیروزه صمدی پور فرزند علی کد نامزد 1769
189 آقای کامران صنعتی فرزند محمد کد نامزد 1771
190 آقای حجت طالبی زاده فرزند عباس کد نامزد 1772
191 آقای بهرام طاهری فرزند رمضانعلی کد نامزد 1774
192 آقای علی طاهری سروتمین مشهور به مهندس طاهری - طاهری شهردار فرزند خدا کرم کد نامزد 1776
193 آقای مهدی طحافڃی فرزند حسن کد نامزد 1778
194 آقای منصور طغرلی فرزند اله مراد کد نامزد 1779
195 آقای محمد عارفی مسکونی مشهور به دکتر عارفی - وکیل عارفی فرزند عبدالله کد نامزد 1784
196 آقای عبدالرحیم عبدالکریمی کوهبنانی فرزند محمد کد نامزد 1786
197 آقای حامد عبدالهی فرزند علی اکبر کد نامزد 1787
198 آقای علیرضا عبدلی نسب فرزند محرم کد نامزد 1789
199 خانم حمیده عرب نژادخانوکی فرزند حسن کد نامزد 1791
200 آقای محمود عربی مشهور به عرب - محمود عرب فرزند حسین کد نامزد 1792
201 خانم فاطمه عسکرپور فرزند قاسم کد نامزد 1794
202 آقای مجید عسکری کرمانی مشهور به مهندس عسکری فرزند کاظم کد نامزد 1795
203 آقای محمدامین عطاپور فرزند عبدالله کد نامزد 1796
204 آقای علی عطارپور فرزند محمد حسین کد نامزد 1797
205 آقای احمد عمرانی فرزند مرتضی کد نامزد 1798
206 آقای محمدصادق غضنفری مقدم فرزند علی کد نامزد 1812
207 آقای علی غلامعلی پورگرمی فرزند خدارسان کد نامزد 1814
208 آقای سعید فتحی زاده فرسنگی فرزند عباس کد نامزد 1816
209 آقای سعید فخارزاده باقری فرزند منوچهر کد نامزد 1817
210 خانم شهین فخرزادگان فرزند علی کد نامزد 1819
211 آقای محسن فرازمند فرزند محمدعلی کد نامزد 1824
212 آقای منصور فرازمند فرزند محمدعلی کد نامزد 1825
213 آقای محمدحسین فرحانی فرزند ماشااله کد نامزد 1826
214 آقای حمید فردوسی فرزند اکبر کد نامزد 1827
215 آقای حمید فردوسی فرزند مهدی کد نامزد 1828
216 آقای محمد فرشاد فرزند عبدالحسین کد نامزد 1841
217 آقای علیرضا فروزش فرزند حبیب اله کد نامزد 1842
218 آقای محمدرضا فقیهی زرندی فرزند باقر کد نامزد 1846
219 آقای رسول کامران کرمانی فرزند روح اله کد نامزد 1849
220 آقای محمدجواد کامیاب فرزند اصغر کد نامزد 1851
221 آقای حسین کامیابی فرزند قاسم کد نامزد 1852
222 آقای محمود کاوسی فرزند باقر کد نامزد 1854
223 آقای مرتضی کریم زاده کارنما فرزند یداله کد نامزد 1856
224 آقای امیرحسین کریمی دارنجانی فرزند جلیل کد نامزد 1857
225 آقای آرش کریمی گوهری فرزند غلامرضا کد نامزد 1858
226 آقای حسین کلانتری خاندانی فرزند محمدابراهیم کد نامزد 1859
227 آقای ملک منصور کلانتری خاندانی فرزند محمد ابراهیم کد نامزد 1861
228 آقای محسن کمانداری فرزند علی کد نامزد 1862
229 آقای محمد کوشش رنجبرکرمانی مشهور به کوشش فرزند علی کد نامزد 1865
230 آقای مهدی گرمسیری مشهور به مهندس گرمسیری فرزند احمد علی کد نامزد 1867
231 آقای فرشاد گل زاده کرمانی فرزند احمد کد نامزد 1869
232 آقای غلامعباس گلشنی فر فرزند ماشاالله کد نامزد 1871
233 آقای مسعود گنج بخش فرزند یداله کد نامزد 1872
234 آقای حمید گنجی صفار فرزند حبیب الله کد نامزد 1874
235 آقای سعید گیلانی مشهور به مهندس گبلانی فرزند ابراهیم کد نامزد 1875
236 خانم زهرا لری فرزند نصراله کد نامزد 1876
237 آقای مجید لشکری فرزند موسی کد نامزد 1878
238 آقای فتح اله مؤیدی فرزند غلامعلی کد نامزد 1879
239 خانم سمیه محسنی ده یعقوبی فرزند عباس کد نامزد 1881
240 آقای علیرضا محمدجعفری فرزند مهدی کد نامزد 1882
241 آقای محمد محمدرضاخانی فرزند عباس کد نامزد 1884
242 آقای جلال محمدی فرزند احمد کد نامزد 1885
243 آقای مسعود محمدی فرزند محمد کد نامزد 1887
244 خانم نرگس محمدیان خنامان فرزند رمضان کد نامزد 1889
245 آقای هادی محمدی پورنجیب مشهور به پورنجیب فرزند علی اکبر کد نامزد 1891
246 خانم زهره محمودی میمند فرزند عطاءالله کد نامزد 1894
247 آقای مسعود مرتضوی نژاد فرزند عزیز کد نامزد 1897
248 آقای مهدی مسعودی فرزند ایرج کد نامزد 1898
249 آقای مسعود مسعودی نیا مشهور به مسعودنیا-مسعودپور -مسعودزاده- مسعودی زاده -مسعود فرزند علی
کد نامزد 1912
250 آقای علی اکبر مشرفی فرزند حسن کد نامزد 1914
251 آقای نیما مصطفائی فرزند علی کد نامزد 1917
252 خانم بیتا مصطفوی فرزند محمدعلی کد نامزد 1918
253 خانم شیما مظهری صفات فرزند منصور کد نامزد 1921
254 خانم ماه بانومهناز معصوم زاده فرزند رضا کد نامزد 1925
255 آقای مهدی معنویان فرخانی فرزند عید محمد کد نامزد 1926
256 آقای سیدمحمدرضا معین زاده میرحسینی مشهور به میرحسینی - سید فرزند سید عطاا... کد نامزد 1927
257 آقای محمود مغفوری فرسنگی فرزند احمد کد نامزد 1928
258 خانم محبوبه مفیدکلانتری فرزند محمدعلی کد نامزد 1929
259 خانم نرجس خاتون مقصودی گوشکی فرزند علی اصغر کد نامزد 1942
260 آقای احسان مکارم فرزند احمد کد نامزد 1945
261 آقای افشین ملکی حرجندی فرزند محمد کد نامزد 1946
262 آقای سیدداود ملکی کوهپایه مشهور به سید داود - موسوی طباطبایی فرزند سید رضا کد نامزد 1947
263 آقای سیدمظفر منصوری فرزند سید ابوالقاسم کد نامزد 1949
264 آقای علی منصوری مشهور به دکتر منصوری فرزند محمد کد نامزد 1951
265 آقای عبدالرسول مهاجری فرزند محمد کد نامزد 1952
266 آقای علی مهاجری رفسنجانی فرزند محمد کد نامزد 1954
267 آقای سیدرضا مهدوی فرزند سید ابوالحسن کد نامزد 1956
268 آقای بهزاد مهرابیان فرزند احمد کد نامزد 1957
269 آقای جواد مهردادیان فرزند ماشاله کد نامزد 1959
270 آقای علی موحدی نیا مشهور به موحدی موحدی نیا موحد - مویدی نیا فرزند خوبیار کد نامزد 1961
271 آقای سیدعلی موسوی فرزند سیدخسرو کد نامزد 1962
272 آقای محمدعلی مولائی مشهور به محمد فرزند مهدی کد نامزد 1964
273 آقای سیدرضا میرحسینی فرزند سید محمد کد نامزد 1967
274 آقای سیدودود میرحسینی فرزند سیدغلامرضا کد نامزد 1968
275 آقای حمید میرزائی فرزند محمد کد نامزد 1971
276 آقای محمدحسین میرزائی مشهور به حسین فرزند اکبر کد نامزد 1972
277 آقای محمود میرزائی رائینی فرزند محمد کد نامزد 1975
278 آقای علیرضا میرهادی فرزند خدابخش کد نامزد 1976
279 آقای شهرام مینوئی فرزند جلال الدین کد نامزد 1978
280 آقای احمدعلی نادری فرزند امان الله کد نامزد 1979
281 خانم رفعت نادری پور فرزند محمد کد نامزد 1981
282 آقای حسین ناصری فرزند علیرضا کد نامزد 1982
283 آقای هادی ناظمی فرزند محمد کد نامزد 1984
284 خانم مهناز نجیب زاده وامق آبادی فرزند مهدی کد نامزد 1985
285 آقای محمدرسول نخعی مشهور به رسول نخعی فرزند احمد کد نامزد 1986
286 آقای محمدرضا نژادحیدری پور مشهور به نژاد - حیدری فرزند ماشاء الله کد نامزد 1989
287 آقای عباس نصراله پورمظفری فرزند اسدالله کد نامزد 1991
288 آقای جواد نگارستانی مشهور به دکتر نگارستانی-دکتر جواد نگارستانی فرزند محمود کد نامزد 1995
289 آقای احسان نوذری مشهور به مهندس نوذری فرزند علی کد نامزد 1996
290 آقای مرتضی نیکرو مشهور به ایمان فرزند غلامرضا کد نامزد 1997
291 آقای مجید نیکزادی پناه فرزند حبیب الله کد نامزد 1998
292 خانم شهرزاد هادیزاده فرزند محمود کد نامزد 2112
293 آقای هادی هاشمی فرزند احمد کد نامزد 2115
294 آقای محمد هنری فرزند احمد کد نامزد 2117
295 آقای مسعود وهابی فرزند میرزا محمد کد نامزد 2118
296 آقای محمدمهدی یزدانی فرزند غلامرضا کد نامزد 2124
297 آقای سید ابراهیم یزدی نژاد فرزند سید ابوالقاسم کد نامزد 2126
توجه:
نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی شهر کرمان 11 نفر است، رأی دهندگان در روز اخذ رأی فقط اسامی تعداد حداکثر 11 نفر را می توانند در برگ رأی بنویسند.
هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری کرمان در اجرای ماده 52 قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی، آماده دریافت شکایات انتخاباتی است.
براساس این اطلاعیه شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره 1 ذیل ماده 70 آیین نامه اجرایی، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد.
تبلیغات نامزدهای انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا از امروز (پنجشنبه) 21 اردیبهشت آغاز شد و به مدت هفت روز ادامه دارد.
خبرنگار: نجمه حسنی ** انتشار دهنده: رسول محمدحسنی
3029/3028
انتهای پیام

اخبار مرتبط

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.