اخبار مرتبط

به گزارش روز دوشنبه خبرنگار ایرنا؛ معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در این جلسه کارکرد و وظیفه شورای پیام رسانی سلامت را پاسخ گویی سریع، دقیق و صحیح به نیازهای عمده اطلاع رسانی و فرهنگ سازی سلامت در جامعه دانست.
دکتر علی الماسی، عمده ترین عملکرد شورای پیام رسانی را بالابردن و توسعه سواد سلامت مردم از طریق مطالعه و بررسی نیازها و کمبودهای اطلاعاتی عمومی در خصوص مباحث و موضوعات سلامتی، هم اندیشی و ویرایش و انتخاب موضوعات و شعارها و پیام های مناسب سلامت محور و نشر و آگاهی رسانی عمومی آن ها از طریق وسایل و مکانیزم های اطلاع رسانی مناسب عنوان کرد.
وی اظهار کرد: مطابق آئین نامه و نظام نامه ی اجرائی، مدیران روابط عمومی دانشگاه های علوم پزشکی کشور روسای شوراهای پیام رسانی سلامت استانی خواهند بود.
در این جلسه 'مهدی محمدی' رئیس روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی به عنوان رئیس شورای پیام رسانی سلامت استان کرمانشاه و هفت نفر دیگر از اعضای این شورا شامل معاون روابط عمومی استانداری کرمانشاه و کارشناسانی از حوزه های آموزش و روابط عمومی معاونت های تابعه دانشگاه علوم پزشکی به عنوان اعضای اصلی این شورا معرفی شدند.
در ادامه این جلسه مدیر روابط عمومی و رئیس شورای پیام رسانی سلامت کرمانشاه، عمده ترین هدف تشکیل شورای پیام رسانی را ایجاد ساختاری جدید برای فرهنگ سازی سلامت و ارتقای سواد سلامت به صورتی نظام مند و هدفمند دانست و فواید دیگر تشکیل این شورا را دستیابی سریع افکار عمومی به اطلاعات صحیح، دقیق و حذف اطلاع رسانی های موازی و هم زمان و در نهایت ایجاد آرامش اجتماعی عنوان کرد.
اولین مصوبه شورا ضرورت اطلاع رسانی عمومی به شهروندان از کارکرد و اقدام های کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان بود.
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه هشت معاونت شامل آموزشی، اجتماعی، بهداشتی، تحقیقات و فن آوری، توسعه مدیریت و منابع، فرهنگی و دانشجویی، درمان و غذا و دارو دارد.
3033/8066 خبرنگار:فرزاد نویدی ** انتشار دهنده:علی مولوی

اخبار مرتبط

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.