اخبار مرتبط

دکتر فرید نجفی روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه از بین دانشگاه های علوم پزشکی کشور تنها هفت دانشگاه تمام 42 امتیاز ضروری را برای اعتباربخشی کسب کرده اند، افزود: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه یکی از دانشگاه هایی بود که توانست در کنار دانشگاه های علوم پزشکی تهران، ایران، اهواز و از منطقه ما دانشگاه علوم پزشکی همدان این موفقیت را کسب کند.
او اظهار کرد که دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه هر 42 امتیاز را در اولین بازدیدها کسب کرد.
معاون آموزشی دانشگاه ضمن معرفی حوزه آموزشی به عنوان یکی از حیطه های مهم در بحث اعتبار بخشی، معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه را به عنوان حمایت کننده قسمتی از فعالیت های حیطه آموزشی، پژوهشی و دانشجویی در این خصوص دانست.
اکنون حدود چهار هزار و 119 دانشجو شامل دو هزار و 557 دانشجوی دختر و هزار و 562 دانشجوی پسر در هشت دانشکده پزشکی، دندانپزشکی، پیراپزشکی، داروسازی، بهداشت، پرستاری و مامایی، پردیس خودگردان و دانشکده پرستاری سنقر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مشغول به تحصیل هستند.
در مجموع در استان 2 میلیون نفری کرمانشاه اکنون حدود 100 هزار دانشجو در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی تحصیل می کنند.
3033/8066 خبرنگار:فرزاد نویدی ** انتشار دهنده:علی مولوی

اخبار مرتبط

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.