علی محمد زورآوند روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: این مقدار بارش در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که 14.5 میلی متر بود 535 درصد و در مقایسه با دوره بلندمدت 116 درصد رشد نشان می دهد.
وی ادامه داد: بیشترین بارش ها در سال زراعی جاری متعلق به شهر حمیل با 174.2 میلی متر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 2 هزار و 78 درصد و نسبت به دوره بلندمدت نیز 298 درصد رشد نشان می دهد.
زوراوند با بیان اینکه گواور با 124 میلی متر بارش و یک هزار و 63 درصد رشد نسبت به سال قبل و 128 درصد نسبت به دوره بلندمدت در رده دوم شهرهای پربارش استان قرار دارد، افزود: پاوه نیز با 118 میلی متر بارش که 242 درصد نسبت به سال قبل و 92 درصد نسبت به دوره بلندمدت رشد نشان می دهد، در رده سوم قرار گرفته است.
معاون هواشناسی کرمانشاه خاطرنشان کرد: همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون میانگین بارش های شهر کرمانشاه به 104 میلی متر رسیده که نسبت به سال گذشته که 9.5 میلی متر بارش داشته است، یک هزار و پنج درصد و نسبت به دوره بلند مدت نیز 165 درصد رشد داشته است.
وی تصریح کرد: گیلانغرب با 105 میلی متر، ماهیدشت با 103 میلی متر و سرارود با 100 میلی متر بارش شهرهایی بودند که میانگین بارش در آن ها طی سال زراعی جاری از یکصد میلی متر تجاوز کرده است.
زورآوند ادامه داد: کمترین بارش های سال زراعی جاری نیز در کوزران با 55.2 میلی متر، جوانرود با 56.1 میلی متر و کنگاور با 64 میلی متر اتفاق افتاده است، ضمن اینکه قصرشیرین با 68 میلی متر و سنقروکلیایی با 69 میلی متر بارش زیر 70 میلی متر بارش داشته اند.
معاون اداره کل هواشناسی کرمانشاه یادآوری کرد: بیشترین رشد بارندگی نسبت به مدت مشابه سال قبل به حمیل با 2 هزار و 78 درصد، گواور با یک هزار و 63 درصد و کرمانشاه با یک هزار و پنج درصد تعلق داشته است.
وی همچنین در پایان بیشترین رشد بارندگی نسبت به دوره بلند مدت را متعلق به شهر حمیل با 298 درصد، گیلانغرب با 240 درصد و هرسین با 226 درصد دانست.
7458/8066
انتهای پیام
آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.