work

گفتگوی جی پلاس با استاد شیشه گری ایران؛

تراش کریستال؛ هنری قدیمی و دیرپا است که این روزها در سایه واردات بی رویه کریستال‌ از نفس افتاده و برای احیای آن باید…