work

گفت و گوی جی پلاس با هنرمند رنگرز کاشانی؛

رنگرزی یا صباغی هنر اصیلی است که قدمت آن به تولید نخستین فرش ایرانیان می‌رسد؛ هنری رو به فراموشی که حاصل پیوند دائمی…

در گفت وگو با جی پلاس؛

صراحی‌های گردن باریک و بلند همراه با جام‌های شیشه ای و تنگ‌های دسته داری که به رنگ‌ها و نقوش مختلف مزین شده همه و همه…

گفتگوی جی پلاس با استاد شیشه گری ایران؛

تراش کریستال؛ هنری قدیمی و دیرپا است که این روزها در سایه واردات بی رویه کریستال‌ از نفس افتاده و برای احیای آن باید…

گفت و گوی جی پلاس با یک فعال کارآفرینی؛

موفقیت شرکت‌های استارتاپ در هدف گذاری درست و منطقی است. موضوعی که به طور معمول 90درصد از استارتاپ‌ها آن را نادیده می‌…