اخبار مرتبط

به گزارش ایرنا، در برخی از رسانه ها، بعدها برای جایگزینی کلمه فرار مغزها و فراز عضله ها واژه ملموس تر و شکیل تر' مهاجرت نخبگان ' را مورد استفاده قرار دادند اما در نهایت این مهاجرت به منزله جابه جایی نخبگان همان ساختار را دارد.
در ورزش قهرمانی و حرفه ای، کشورها مختلف برای دستیابی به جایگاه جهانی، مدیران اقتصادی و استعدادیابی دارند که به شهرها و کشورهای مختلف سفر می کنند تا به کشف استعدادهای ورزشی و سرمایه گذاری بر روی آنها بپردازند.
در بخش حرفه ای، مهاجرت ورزشکاران امری رایج است اما براساس استانداردهای بین المللی این مهاجرت ها به وسلیه شرکت های دارای مجوز و با پرداخت مالیات و براساس قوانین بین المللی فدراسیون های جهانی باید صورت بگیرد.
حتی در برخی از کشورها و تیم های ورزشی مهاجرت ورزشکاران باید براساس تائیدهای پزشکی انجام شود و پس از دریافت مجوز پزشکی ورزشکار می توان در تست های ورزشی شرکت کند.
این مساله در ورزش نیز مشخصه خود را دارد به گونه ای که ورزشکاران نخبه از یک شهر یا یک کشور به نقطه دیگر برای دسترسی به امکانات بیشتر مهاجرت می کنند.
مهاجرت از یک شهر یا کشور برای حضور در باشگاه ها و تیم های ورزشی بهتر و پولدار تر امری رایج است و حرفه ای است اما در آن سوی میدان ، برای جبران خسارت وارده به شهرها یا کشورهای مبدا تیم یا شهر مقصد ' حق رشد ' به باشگاه سابق پرداخت می کند.
این حق رشد چند سالی است در ورزش ایران به ویژه فوتبال نیز رایج شده است هر چند تا رسیدن به نقطه ای حرفه ای کمی فاصله دارد اما در نهایت باب این مساله حرفه ای آغاز شده است.
ولی این حق رشد هنوز در شهرها یا استانهای کم برخوردار به باشگاه ها یا شهرهای محل رشد ورزشکار پرداخت نمی شود و به طور کلی از اصل درباره آن بحثی صورت نمی گیرد.
یک ورزشکار از امکانات شهر زادگاه خود استفاده می کند و از این رو برای جا به جای به شهر یا تیم رقیب، براساس اصول نانوشته حرفه ای گری پس از پایان رسمی انتقال به تیم دیگر حق رشد پرداخت می شود.
در رشته های دیگر ورزشی این مساله هنوز رواج نیافته است و با وجود اینکه برخی از استانها مانند چهارمحال و بختیاری است مهد قهرمان پروری است ، تیم ها و باشگاه ها و استانهایی که از ورزشکاران این استان بهره می گیرند ، بهتر است حق رشد به چهارمحال و بختیاری پرداخت کنند.
یک کارشناس مدیریت ورزش می گوید: براساس روانشناسی ورزشی که علمی میان رشته ای است ، مهاجرت ورزشکاران برای کسب درآمد بالاتر یا رسیدن به جایگاهی بهتر ، مهمترین نقش را در سرنوشت یک ورزشکار دارد.
مسعود حمیدی در گفت و گو با ایرنا افزود : انتقال(ترانسفر شدن) یک بازیکن از یک تیم به تیم دیگر یا یک کشور دیگر، اکنون به یک اقتصاد ورزشی تبدیل شده است و حتی در برخی موارد به عنوان وکالت در ورزش و ورزشکار و تنظیم قرارداهای ورزشی نیز این نوع مسائل مطرح شده است.
وی تصریح کرد : ورزشکار در برابر گذر از دوره قهرمانی به این مساله توجه دارد که برای رشد یا ارتقا سطح ورزشی خود به تیم های بزرگتر برد و ولی اگر راه را اشتباه برود در 'گذر از دوره قهرمانی' به عنوان یک پروسه مقابله با بازده مثبت یا منفی در زندگی او اثر خواهد داشت.
به گفته وی، در ورزش استعدادهای بزرگی بودند که به خاطر انتخاب اشتباه تیم یا شهر یا کشور برای همیشه از ورزش و دوره قهرمانی گذر کردند در حالی که این مساله باید از طریق مشاوران فدراسیونها یا باشگاه ها با اطلاعات دقیق و درست و راست آزمایی شده انجام پذیرید.
حمیدی یادآور شد: تجاری شدن ورزش بدون شک در انتقال یا مهاجرت استعدادها مهم است در هر حال در این زمینه باید چشم اندازی در ورزش کلان کشور برای پرداخت سهم رشد ورزشکاران برای استانها مبدا طراحی شود.
به گزارش ایرنا، هر ساله تعدادی از استعدادهای ورزشی از استانهای دیگر از جمله چهارمحال و بختیاری به استانهای دیگر مانند تهران، اصفهان و خوزستان می روند اما در این بین تنها تعدادی از آنها به مرحله ورزش حرفه ای و قهرمانی می رسند.
2097
انتهای پیام

اخبار مرتبط

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.