اخبار مرتبط

یک کشوری وقتی آسیب می بیند که ملتش بی تفاوت باشد راجع به آسیبها. آن وقت‌‎ ‌‌که مملکت شما را، آنها می آمدند و همۀ آن کارهای خلاف مصالح شما را می کردند،‌‎ ‌‌برای اینکه ملت یک ملتی بود که خوابش کرده بودند، مخمورش کرده بودند، تهی کرده‌‎ ‌‌بودند ملت را از خودش. خودش را، اصلش نمی شناخت. هر چه می دید غرب می دید،‌‎ ‌‌هر چه می دید مراکزی که مراکز قدرت بود می دید، قدرت خودش را فراموش کرده بود.‌‎ ‌‌حالا که شما خودتان را یافتید و قدرت خودتان را فهمیدید چی است؛ قدرتی است که در‌‎ ‌‌مقابل قدرتهای بزرگ جهان، یکسره قدرتهای عالم، این قدرت غلبه کرد بر تمام‌‎ ‌‌قدرتهای عالم و شما فهمیدید که خودتان قدرتمند هستید و شما متّکل به خدا هستید و‌‎ ‌‌هر کس متّکل به مرکز قدرت باشد، قدرتمند است.‌

ج 13 - ص 159

انتهای پیام

اخبار مرتبط

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.