tech

گزارش جی پلاس/ بررسی محققان انگلیسی نشان می دهد؛

محققان انگلیسی نوعی هوش مصنوعی را مورد آزمایش قرار داده‌اند که امیدوارند بتواند جایگزین پزشک شود.