یادداشتی از:

اخبار مرتبط

پایگاه خبری جماران: ممنوعیت بیش از سه دورۀ متوالی انتخاب به عنوان نماینده مجلس ، که در مجلس تصویب شد ، خلاف قانون اساسی ، مغایر با روند توسعۀ سیاسی و گریز ازمقابلۀ اصولی با روش های غیر دوکراتیک در انتخابات مجلس است .

1-مغایر قانون اساسی است چون قانون اساسی در میان تمام نهادهای انتخابی فقط برای ریاست جمهوری محدودیت ادوار مقرر و آن را محدود به دو دورۀ متوالی کرده است . نهادهای انتخابی دیگر شامل مجلس ، شوراهای شهر و روستا و خبرگان رهبری ، محدودیتی از نظر تعداد دورۀ انتخاب ندارند . یعنی قانون اساسی به اشخاص اجازه داده است بدون محدودیت تعداد دوره ها حق انتخاب شدن داشته باشند . اگر قانون اساسی می خواست برای این نهادها هم محدودیت تعداد ادوار مقرر کند باید آن را تصریح می کرد که نکرده است . اصل بر حقوق و آزادی ملت است. محدودیت حقوق و آزادی ملت نیازمند تصریح قانون اساسی است . هرجا تصریح وجود ندارد و قانون اساسی ساکت است، باید حکم به حقوق و آزادی ملت داد و از محدود کردن آن در قوانین عادی پرهیز کرد. حق انتخاب شدن و حق انتخاب کردن از حقوق ملت است . محدود کردن تعداد دوره های انتخاب شدن به عنوان نماینده مجلس در قانون عادی ، خلاف حق انتخاب شدن و حق انتخاب کردن و نقض قانون اساسی است .

2-مغایر روند توسعه سیاسی و اجتماعی است چون جامعه حرکت و پویایی خودش را دارد . اگر کسی می خواهد چند دور نامزد انتخابات مجلس شود ، و مردم هم دوست دارند به او رأی بدهند ، چرا باید حکومت با مداخله در این روند طبیعی مانع از آن شوند که آنکه مورد طلب و نظر مردم است برای چند بار نمایندۀ مردم حوزۀ انتخابیۀ خود شوند . این تفکر قیم مآبانه است . این نوع مداخله ها روندهای طبیعی توسعه سیاسی و اجتماعی را مختل می کند.

3-گریز از  مقابلۀ اصولی با روش های غیر دمکراتیک در انتخابات مجلس است چون مسأله چیزهای دیگری است که یا به مصلحت سیاست یا عافیت جویی یا منفعت طلبی نمی خواهند با آن روبرو شوند . نظارت استصوابی ، خیلی افراد را از گردونۀ رقابت خارج می کند . همچنان این سنت جاری است که در انتخابات مجلس از روش های ناصحیح مثل دادن امتیازات خاص به رأی دهندگان از سوی نامزدها  استفاده می شود . منابع مالی نامزدها پنهان است . رابطۀ بده-بستان در انتخاباتها کم نیستند . بهره برداری های ویژه از سمت نمایندگی کم نیست . مشکلات اصلی در این نقاط است که مکتوم می ماند. نماینده ای که در فرآیند دمکراتیک و سالم  مشروعاً رأی حوزۀ انتخابیۀ خود را گرفته است و با درستکاری وظایف نمایندگی اش را انجام می دهد چه اشکال دارد چندین و چند دوره نماینده باشد . مناسبات اگر سالم باشد ، نیاری به این راه حل های مسأله  ساز و خلاف قانون اساسی نخواهد بود. مجلس که نباید پیشگام تضعیف حق حاکمیت ملت باشد، که یکی از مظاهر آن خود مجلس است . 

4-امیدواریم شورای نگهبان براساس اصول قانون اساسی این ماده را تأئید نکند.

انتهای پیام

اخبار مرتبط

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.