art

زینب موسوی در ایران جایی که استند آپ کمدی امری جدید و نو ظهور است و زنان به ندرت وارد این عرصه می شوند شهرت و محبوبیت…