art

گزارش جی پلاس؛

ماجرای کشدار و پرحاشیه ای که این روزها در شبکه سه جریان دارد، گویا قصد تمام شدن ندارد و هر روز به شکلی ادامه پیدا می…

یادداشت جی پلاس؛

"آنام"، "پدر" و این اواخر "دلدادگان" سریال هایی بودند که تمام قسمت های آزاردهنده خود را به یک پایان حواله دادند!

گزارش جی پلاس

پخش همزمان رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی جهان از دو شبکه سیما به طور همزمان، آن هم در شرایطی که تیم ایران هیچ نماینده…

زینب موسوی در ایران جایی که استند آپ کمدی امری جدید و نو ظهور است و زنان به ندرت وارد این عرصه می شوند شهرت و محبوبیت…