life

جی پلاس/ محققان به تازگی دریافتند؛

تحقیقات اخیر نشان می‌دهد مدیران زنی که چهره‌هایشان آرایش کمتری دارد، از نظر دیگران مدیران بهتر و باکفایت‌تری تلقی می‌شو…