اخبار مرتبط

اینجا روستای گوار است، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان اراک که در آن یـک دکان آهنگـری هست و ستادی با صفا که جز انگیزه و کار پیز دیگری نمی شناسد.
دکان کوچک استاد بهرام در خیابان در اطراف میدان روستا قـرار دارد، او بـا دستانی لرزان پتک سنگین آهنگری را بالای سر می برد و بر پیکر گداخته آهن می کوبد و این قصه بسیاری از سالمندان شریف این استان است که با کهولت سن می کوشند لقمه نامی حلال سر سفره خود ببرند.
ثبت 414 اثر تاریخی، ناملموس و طبیعی در 3 شهرستان استان مرکزی، لزوم نگاه کیفی به زندگی سالمندی و استان مرکزی و پایین ترین رتبه رشوه در کشور از دیگر عنوان های خبری هفته نامه، «نامه اراک» است.
این هفته نامه با مشی اجتماعی و اقتصادی با صاحب امتیازی و مدیرمسئولی سمیه بصیرت در گستره استان مرکزی توزیع می شود.
استان مرکزی دارای سه روزنامه، 32 هفته نامه، 11 دو هفته نامه، 26 ماهنامه، سه 2 ماهنامه، 18 فصلنامه است.
6991/6013/
انتهای پیام

اخبار مرتبط

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.