life

گفتگوی جی پلاس با هنرمند سوزن دوزی و طراح لباس؛

«سوزن‌دوزی بلوچ » هنری قدیمی و دیرپا است که نقوش آن بازتاب ذوق و خلاقیت زنان و دخترانی از خطه سیستان و بلوچستان است؛…