اخبار مرتبط

به گزارش روز جمعه ایرنا از روابط عمومی فرمانداری شهرستان خرم آباد ﺍﺳﺎﻣﻲ و کدهای ﻧﺎﻣﺰﺩهای ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺷﻬﺮ خرم آباد ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ است:
1. آقای حسین ابدالی فرد فرزند جمعه کد نامزد 124
2. آقای کیانوش احمدپور فرزند فتح اله کد نامزد 125
3. آقای حامد احمدی فرزند انشاله کد نامزد 126
4. آقای کیانوش احمدی فرزند حسین کد نامزد 127
5. آقای محمد احمدی فرزند فتحعلی کد نامزد 129
6. آقای حجت اله احمدی پور فرزند صیدنازار کد نامزد 141
7. آقای حسن آذری مشهور به حسین آذری فرزند احمد کد نامزد 142
8. آقای مسعود ارشادی فرزند اردشیر کد نامزد 145
9. آقای مهرداد آرمان فرزند میرزا کد نامزد 146
10. آقای حامد آریافرد فرزند رحیم کد نامزد 148
11. آقای داریوش آزادی فرزند پاپی کرم کد نامزد 149
12. آقای سجاد آزادی فر مشهور به سجاد آزادی فرزند علی قاسم کد نامزد 151
13. آقای احسان الله اسکینی فرزند نصرت اله کد نامزد 154
14. آقای حشمت اله اسکینی مشهور به سرهنگ اسکینی فرزند اسداله کد نامزد 156
15. آقای یوسف آقائی پور فرزند اسفندیار کد نامزد 158
16. آقای محسن اقبالی فرزند مرید کد نامزد 159
17. خانم افسانه اکبری تودار فرزند فضل الله کد نامزد 162
18. آقای یونس امرائی مشهور به رشنو فرزند درویش مراد کد نامزد 164
19. آقای سعید امیری فرزند کرم اله کد نامزد 165
20. آقای سجاد بابائی فرزند علی محمد کد نامزد 168
21. آقای احمد بابائی راد مشهور به احمدشاه فرزند احمد علی کد نامزد 169
22. آقای امیر بارانی بیرانوند فرزند نوروزعلی کد نامزد 171
23. آقای کامران بازگیر فرزند اسحاق کد نامزد 172
24. آقای فرشاد بازگیری مشهور به بازگیر فرزند میرمحمد کد نامزد 174
25. آقای علی مراد باقری فرزند محمدجعفر کد نامزد 176
26. آقای علی بخشی پور فرزند اردشیر کد نامزد 178
27. آقای فرامرز بداق فرزند علی حسین کد نامزد 179
28. آقای بابک برادران فرزند ایرج کد نامزد 181
29. آقای رضا بزن بیرانوند مشهور به غلامرضا فرزند حسین کد نامزد 182
30. آقای رضا بهاروند مشهور به رامین فرزند باقر کد نامزد 184
31. آقای علی بهرامی کردعلی وند فرزند محمد تقی کد نامزد 186
32. آقای بهرام بیرام وندکل مشهور به بیرانوند فرزند عبداله کد نامزد 187
33. آقای احمد بیرانوند مشهور به چراغعلی فرزند اقاعجم کد نامزد 189
34. آقای بهروز بیرانوند فرزند محمدعلی کد نامزد 191
35. آقای رضا بیرانوند فرزند قورچ علی کد نامزد 192
36. آقای سهراب بیرانوند فرزند علی محمد کد نامزد 195
37. آقای صادق بیرانوند فرزند داود کد نامزد 196
38. آقای علی بیرانوند مشهور به میخک فرزند باباخان کد نامزد 197
39. آقای کیومرث بیرانوند فرزند علی کد نامزد 212
40. آقای مجتبی بیرانوند مشهور به مهندس بیرانوند فرزند داراب کد نامزد 214
41. آقای میلاد بیرانوند فرزند حجت کد نامزد 215
42. آقای شریف پاک نژاد فرزند محمد حسن کد نامزد 217
43. آقای حامد تلوری فرزند مسعود کد نامزد 219
44. آقای سیدعلی جزایری فرزند سیدعیسی کد نامزد 242
45. آقای محمدرضا جهان نژادی مشهور به جهان نژاد فرزند جواد کد نامزد 246
46. آقای صادق جوازی فرزند قاسم کد نامزد 248
47. آقای افشین چگنی فرزند صید حسن کد نامزد 249
48. آقای نادر حاتمی کیا فرزند امیر کد نامزد 251
49. آقای محمد حسین پور فرزند شیرمحمد کد نامزد 256
50. خانم سیده طاهره حسینی خرم آبادی فرزند سید محمد کد نامزد 257
51. آقای شهرام حسینی مرام فرزند احمد کد نامزد 258
52. آقای گودرز حسینی نرگسه مشهور به گودرز حسینی چگنی فرزند غلام رضا کد نامزد 259
53. آقای باقر حق شناس فرزند محمدقلی کد نامزد 261
54. آقای محمدحسین حقی زاده فرزند ولی کد نامزد 262
55. آقای غضنفر حیدرزاده فرزند فریدون کد نامزد 264
56. آقای محمد خادمی فرزند علی آقا کد نامزد 265
57. آقای سیاووش خدارحمی فرزند ولی خان کد نامزد 268
58. آقای مجتبی خرم آبادی فرزند علی قلی کد نامزد 269
59. آقای بهروز خسروی فرزند صید برا کد نامزد 271
60. آقای بهمن خسروی فرزند صید عسگر کد نامزد 272
61. خانم پروین خسروی فرزند محمد کد نامزد 274
62. آقای شمس اله خنجری مشهور به سردار فرزند احمد کد نامزد 276
63. خانم خدیجه خورشیدوند فرزند غضنفر کد نامزد 278
64. آقای حبیب اله خوش کیش فرزند سبزمزاد کد نامزد 279
65. آقای بشیر دالوند فرزند غلامرضا کد نامزد 281
66. آقای علی دالوند فرزند طهماس کد نامزد 282
67. آقای مهدی دالوند فرزند علا خان کد نامزد 284
68. آقای همایون دالوند فرزند شیروده کد نامزد 285
69. آقای اردشیر دریکوندی مشهور به دریکوند فرزند رحمت اله کد نامزد 286
70. آقای منصور دهستانی فرزند امید علی کد نامزد 289
71. آقای ناصر دهقانی فرزند همت علی کد نامزد 291
72. آقای محمد دوستی زاده فرزند مرتضی کد نامزد 292
73. آقای احمدرضا دولتشاه فرزند محمدعلی کد نامزد 294
74. آقای هدایت اله راستگو فرزند طاهر کد نامزد 296
75. آقای شهریار رحمانی اصل فرزند علی کد نامزد 297
76. خانم آتوسا رحمتی فرزند آقا جواد کد نامزد 298
77. آقای منوچهر رحمتی فرزند مهدی کد نامزد 412
78. آقای بهروز رحیمی فرزند محمد حسین کد نامزد 414
79. آقای حجت اله رحیمی داربید فرزند درویش مراد کد نامزد 415
80. آقای سجاد رستمی فرزند خسرو کد نامزد 417
81. آقای کهزاد رستمی نژاد فرزند محمدعلی کد نامزد 418
82. آقای ولی الله رستمی نژاد فرزند علی کد نامزد 419
83. آقای حمید رشیدی فرزند شیرمحمد کد نامزد 424
84. آقای اسماعیل رضائی فرزند خانجان کد نامزد 425
85. آقای محمدعلی رهدارپور فرزند تقی کد نامزد 426
86. آقای رسول ریاحی مشهور به دکتر ریاحی فرزند عزت الله کد نامزد 427
87. آقای مصطفی زارع فرزند غلامعباس کد نامزد 428
88. آقای مهدی زرین جوئی فرزند محمد کد نامزد 429
89. آقای مهدی زرین جوئی فرزند رفیع کد نامزد 451
90. آقای هادی زمانی شیخ آباد فرزند کریم کد نامزد 452
91. آقای محمدنقی زنجفیلی فرزند آلان کد نامزد 454
92. آقای علی زینعلی سراب مشهور به علی زینعلی فرزند محمدرحیم کد نامزد 457
93. آقای هادی زینی وندمقدم فرزند حیدر کد نامزد 458
94. آقای حجت اله سپهوند فرزند حمزه کد نامزد 461
95. آقای غلامعلی سپه وند مشهور به غلام سپهوندکمیته امداد فرزند پوشعلی کد نامزد 462
96. آقای جهان بخش سپهوندی فرزند شرفعلی کد نامزد 464
97. آقای احمد سرتیپ نیانورعلی فرزند رضا قلی کد نامزد 465
98. آقای حسین سهرابیان مشهور به حسین سهرابی فرزند شاعلی کد نامزد 468
99. آقای مهدی سیاهپوش فرزند یداله کد نامزد 469
100. آقای سیدمحمدباقر سیف السادات مشهور به سجاد فرزند سیدعبدالکریم کد نامزد 471
101. آقای حسام شادابی فرزند صید کریم کد نامزد 474
102. آقای علیرحم شجاعی منش فرزند بهرام کد نامزد 475
103. آقای شهرام شرفی فرزند موسی رضا کد نامزد 476
104. آقای محمد شرفی فرزند عبدالحسین کد نامزد 478
105. آقای علی شریفی فرزند دولتشاه کد نامزد 479
106. آقای بابک شعیبی فرزند علی اکبر کد نامزد 481
107. آقای فرامرز شیراوند مشهور به مهندس شیراوند فرزند نصرت اله کد نامزد 482
108. آقای علی جعفر شیرزاد فرزند علی کرم کد نامزد 484
109. آقای غلام عباس صادق زاده مشهور به غلام بیرانوند فرزند عباس کد نامزد 485
110. آقای علی محمد صالحی نسب فرزند رستم کد نامزد 486
111. آقای شیخ عباس صفائی فرزند میرزاعلی کد نامزد 487
112. آقای مهدی صفربیرانوند مشهور به مهدی بیرانوند فرزند علی کد نامزد 492
113 آقای مهدی صفوی فرزند مراد بیک کد نامزد 494
114. آقای سیاوش صفی خانی فرزند تقی کد نامزد 495
115. آقای ناصر طرهانی نژاد مشهور به طرهانی فرزند محمد کد نامزد 496
116. آقای سعید طولابی مشهور به نیازی فرزند نورعلی کد نامزد 497
117. آقای مجید طولابی فرزند نوروز کد نامزد 498
118. آقای موسی طولابی فرزند میرحسین کد نامزد 512
119. آقای حسین عالی نژاد مشهور به حسین علی فرزند حسن کد نامزد 515
120. آقای یوسف علی عبدی فرزند روزه علی کد نامزد 517
121. آقای عبدالله عزیزپور فرزند میر عباس کد نامزد 519
122. آقای وحید عزیزی علم آباد فرزند غلام کد نامزد 521
123. آقای کرم عزیزی منش فرزند شمس الدین کد نامزد 524
124. آقای مهرداد علی پناه فرزند محمد کد نامزد 525
125. آقای نصیر فرخ نژاد فرزند جمعه کد نامزد 526
126. آقای سهراب فرشاد فرزند فریبرز کد نامزد 527
127. آقای کورش فرهمند فرزند کرم کد نامزد 528
128. آقای نجات فضل الهی محمدی فرزند یارولی کد نامزد 541
129. آقای امین فیروزی فرزند عزت اله کد نامزد 542
130. خانم معصومه فیروزی سنگری فرزند احمد کد نامزد 545
131. آقای امید قلی پور فرزند راه خدا کد نامزد 546
132. آقای روح الدین قمرنیاء مشهور به رشنو فرزند رضاعلی کد نامزد 547
133. آقای شهرام کاظمی زهابی فرزند حجت کد نامزد 548
134. آقای هادی کردی فرزند علی داد کد نامزد 549
135. آقای غلامرضا کرمی فرزند عباداله کد نامزد 561
136. خانم فاطمه کریمی فرزند امیر کد نامزد 562
137. آقای هادی کشوری فر مشهور به کشوری فرزند اکبر کد نامزد 564
138. آقای مهدی کلاهی فرزند پرویز کد نامزد 565
139. آقای رستم کوشکی فرزند روح اله کد نامزد 567
140. آقای نصیر کوشکی فرزند شیخعلی کد نامزد 568
141. خانم عذرا کوگانی فرزند علی عسگر کد نامزد 569
142. آقای میلاد کوماسی جودکی فرزند خدامراد کد نامزد 571
143. آقای کرم رضا گله دار فرزند رشید کد نامزد 572
144. آقای منصور مؤمنی فرزند علی شیر کد نامزد 575
145. آقای علی ماکنعلی فرزند محمد علی کد نامزد 576
146. خانم طیبه متشی فرزند خان جان کد نامزد 578
147. آقای علی رضا متقی مشهور به کشوری فرزند صید علی کد نامزد 579
148. آقای بهروز محمدحسینی فرزند شاهپور کد نامزد 581
149. آقای علی محمدخانی فرزند میر نبی کد نامزد 582
150. آقای ناصر محمدزاده فرزند صیدبزرگ کد نامزد 584
141. آقای علی محمدیان فرزند شگرعلی کد نامزد 585
142. آقای محمد محمودی مشهور به محمودی چوبتراش فرزند نصیر کد نامزد 586
143. آقای یاسر محمودی فرزند احمد کد نامزد 587
144. آقای خداداد مدنی فرزند محمدرضا کد نامزد 589
145. آقای رحیم مرادی مشهور به رامین فرزند میرزا کد نامزد 591
146. آقای کرم مرادی فرزند داربلوط کد نامزد 592
147. آقای محمود مرادی فرزند آسا کد نامزد 594
148. آقای اسفندیار مرادی پور مشهور به اسفندیار مرادی فرزند مردان کد نامزد 595
149. آقای فردین مرادی نژاد مشهور به مرادی-مراد نژاد فرزند کرم کد نامزد 596
150. خانم فاطمه مروتی فرزند مراد کد نامزد 597
151. آقای عباس معتمدی فرزند محمدرضا کد نامزد 598
152. آقای فریدون معتمدی فرزند غلامحسین کد نامزد 612
153. آقای محمدرضا ملک زاده مشهور به رضا ملکی فرزند حاضر کد نامزد 614
154. آقای محمد ملک شاهی فرزند علی کد نامزد 615
155. آقای امین منصوری مشهور به دارائی فرزند علی اصغر کد نامزد 616
156. آقای محسن رضا منظمی فرزند محمد رضا کد نامزد 617
157. آقای محمد مهرابی فرزند صید محمد کد نامزد 618
158. آقای سیداحمد موسوی فرزند سیدعلا کد نامزد 619
159. آقای سیدنامدار موسوی فرزند سید اسماعیل کد نامزد 621
160. آقای سیدمهدی موسوی آهوقلندری فرزند سید کاظم کد نامزد 624
161. آقای احمد میر مشهور به دریکوند فرزند ناظر کد نامزد 625
162. آقای جمال میر فرزند سیاوش کد نامزد 626
163. آقای امیدعلی میرزائی فرزند میرزا کد نامزد 628
164. آقای محمد میرزائی مشهور به شیرمحمد یا میرزایی فرزند عیسی کد نامزد 629
165. آقای محمدجواد میرزائیان گرزه ای مشهور به جواد میرزائی فرزند علی احمد کد نامزد 641
166. آقای سلیمان میرزاپوررشنو مشهور به دکتر میرزاپور فرزند اکبر کد نامزد 642
167. آقای عبدالرضا میرزاپورزهابی فرزند آقا جان کد نامزد 645
168. آقای مراد نجاتی فرزند صید باقر کد نامزد 646
169. آقای مهرداد نجاتی منفرد فرزند محمد کد نامزد 647
170. آقای علی اصغر نصیری مشهور به اصغر فرزند یدالله کد نامزد 649
171. آقای هوشنگ نصیری فرزند صادق کد نامزد 651
172. آقای جمال الدین نظری مشهور به جمال فرزند ملک شاه کد نامزد 652
173. خانم زهرا نظری فرزند صید محمد کد نامزد 654
174. آقای کرم نعمتی مشهور به بیرانوند فرزند رحمت اله کد نامزد 657
175. آقای محمدجعفر همت پور فرزند فتح اله کد نامزد 659
176. آقای نبی وحیدپور فرزند شیر حسین کد نامزد 671
177. آقای جافر وفائی سالارپور مشهور به جافر وفایی فرزند عباس کد نامزد 672
178. آقای شهرام وکیلی فرزند لطف اله کد نامزد 674
179. آقای مسلم یادگاری پور فرزند میررضا کد نامزد 675
180. آقای بهزاد یاراحمدی مشهور به بیرانوند فرزند شیرمحمد کد نامزد 676
181. آقای حجت یوسفیان زارع فرزند عیسی کد نامزد 679
** توجه
نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر 9 نفر است، رأی دهندگان در روز اخذ رأی فقط
اسامی تعداد حداکثر 9 نفر را می توانند در برگ رأی بنویسند.
هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری خرم آباد در اجرای ماده 52 قانون انتخابات شوراهای اسلامی
کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا 2 روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد.
شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره یک ذیل ماده 70 آیین نامه اجرایی، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد.
3022
انتشاردهنده: احسان کردی
انتهای پیام

اخبار مرتبط

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.