اخبار مرتبط

به گزارش ایرنا، در این طرح که در امتداد پروژه خیابان شهید انصاری غربی قرار داشت، مقرر بود یک خیابان جدید به عرض 30 متر با قابلیت تردد خودروها از 2 طرف در دل محله بلاغی و از مبدا دولتخانه صفوی به شکل مستقیم تا خیابان شاهد اجرا شود.
وجود چند اثر تاریخی پیش روی این طرح از جمله مسجد مدرسه حیدریه و تغییر چهره بافت تاریخی محله بلاغی موضوعی بود که میراث فرهنگی آن را در جریان این طرح مطرح ساخت و با اجرای آن مخالفت کرد و برای تصمیم گیری در خصوص نحوه اجرا پای شورای عالی معماری و شهرسازی به موضوع باز شد.
در نهایت پس از کش وقوس های فراوان و کارشناسی های انجام شده توسط مشاوران و متخصصان، شورای عالی معماری و شهرسازی در هفته گذشته تصمیم گرفت تا طرح خیابان شهید انصاری شرقی به شیوه ای که قرار بود (تعریض کوچه و خیابان کشی به عرض 30 متر) اجرا نشده و در عوض این طرح با محوریت پیاده راه در معبری با عرض 6 متر با 2 پیاده راه سه و نیم متری اجرا شود.
این مصوبه استقبال میراث فرهنگی را که معتقد بود با اجرای طرح اولیه به بافت تاریخی و فرهنگی محله بلاغی و همچنین آثار تاریخی موجود در آن آسیب وارد می شود را بدنبال داشت و البته انتقادهایی را نیز از سوی مدیریت شهری به همراه داشت که معتقد بودند اجرای این طرح نیاز و خواست شهروندان بود و مشکلات ترافیکی را حل کرده و موجب ایجاد زیرساخت های جدید در این محله می شد.

** طرح انصاری شرقی در حالت اولیه آرامش شهر و شهروندان قزوینی را برهم می ریخت
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قزوین گفت: از مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی مبنی بر توقف اجرای طرح خیابان انصاری شرقی به حالت اولیه در محله بلاغی که در آن باید شاهد تخریب بافت تاریخی این نقطه از شهر قزوین می شدیم، استقبال می کنیم.
وی با بیان اینکه میراث فرهنگی با اجرای این طرح مخالف بود، اظهار داشت: این طرح در صورت اجرا ضمن از بین بردن هویت تاریخی، فرهنگی و اجتماعی محلاتی چون بلاغی و باغ دبیر، موجب ایجاد گره ترافیکی در این نقاط می شد و آرامش و آسایش را از ساکنان این محلات می گرفت و به آثار تاریخی این محلات آسیب وارد می کرد.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قزوین برای تشریح آثار و تبعات این طرح به گذشته اشاره کرد و گفت: براساس طرحی که سال 69 در طرح تفصیلی شهر قزوین مصوب شد که ریشه در سال 49 داشت، یک خیابان جدید باید از وسط بناها و محلات تاریخی در محدوده خیابان انصاری و مولوی فعلی باید عبور می کرد.
وی با بیان اینکه خیابان انصاری یا کوروش در بین سال های 50 تا 54 در دل بافت تاریخی قزوین اجرا شد و در دهه 70 و 80 بخش غربی آن تا خیابان اسدآبادی ادامه یافت،اظهار داشت: اجرای این طرح یک فاجعه اجتماعی با خود به همراه داشت و بافت فرهنگی و اجتماعی محلات تاریخی قزوین را برهم زد ضمن آنکه آسیب زیادی را نیز به بناهای تاریخی واقع در آنها وارد ساخت.
حضرتی ها با بیان اینکه پس از دوران جنگ تحمیلی و با آغاز دوره سازندگی با مدل محله نواب تهران بازگشایی هایی در مسیر غربی این خیابان انجام شد که موجب از هم پاشیدگی بافت فرهنگی و اجتماعی محله آخوند قزوین و حاشیه نشینی در این قسمت شهر شد، اظهار داشت: با همین رویکرد طرح اجرای خیابان شهید انصاری شرقی طراحی و تهیه شد.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قزوین گفت: ابتدا این طرح قرار بود از عالی قاپو آغاز و تا پل طالقانی ادامه یابد که چون واحدهای تجاری زیادی در طرح وجود داشت که باید تملک می شد و هزینه زیادی در برداشت به عالی قاپو تا خیابان حمدالله مستوفی تغییر داده شد که با اجرای آن چند بنای تاریخی مهم از جمله مسجد مدرسه حیدریه و مسجد بلاغی و چند مرکز محله تاریخی و خانه های ارزشمند باید از بین می رفت.
وی با بیان اینکه امروزه این تصور که در داخل بافت های تاریخی خیابان کشی شود منسوخ است و این اقدام تبعات و آثار سوء فرهنگی و اجتماعی با خود بدنبال دارد، اظهار داشت: مدیریت شهری وقت قزوین بدون تهیه پیوست های تاریخی و فرهنگی در پی اجرای این طرح برآمد و اقدام به خرید خانه ها محله بلاغی و تملک و تخریب آنها کرد و بدین ترتیب میراث فرهنگی ناگزیر به شکایت شد و کار به شورای عالی معماری و شهرسازی رسید.
وی با بیان اینکه شورای وقت به تذکرات شورای عالی معماری و شهرسازی بی توجه بوده و از آن تمکین نکردند و با رایزنی های خود زمان خریدند و اظهار داشتند که میراث فرهنگی جلوی اجرای طرح را گرفته است در صورتی که شورای عالی آنها را مکلف به رعایت ضوابط و مقررات کرده بود.
حضرتی ها گفت: شورای عالی معماری و شهرسازی برای تعیین تکلیف این طرح نسبت به انتخاب مشاوری مجرب از دانشگاه شهید بهشتی اقدام کرد و یک تیم فنی پس از بازدید از محلات و مطالعه طرحی مبتنی بر رویکرد انسان محور تهیه کردند که با کلیات آن موافق بودیم اما شاهد غلبه روحیه سوداگری مدیریت شهری بودیم به گونه ای که آنها قصد داشتند در این طرح خیابانی با عرض 14 متر داشته باشند و تراکم بفروشند که موجب ایجاد گره های ترافیکی و انسداد شریان های ارتباطی محلات بلاغی و باغ دبیر می شد.
وی با بیان اینکه بدنبال مقدمه سازی برای اجرای طرح خیابان شهید انصاری شرقی شاهد تخلفاتی در محله بلاغی در حوزه تراکم فروشی بودیم،اظهار داشت: در بافت های تاریخی این مساله ممنوع است و به رغم مخالفت صریح شورای عالی معماری و شهرسازی مبنی بر افزایش تراکم در این محلات شاهد تراکم فروشی و چندطبقه سازی هستیم.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قزوین گفت: در نهایت با بازنگری دوباره و در پی مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی مقرر شد تا اجرای طرح خیابان شهید انصاری شرقی آنگونه که قبلا مقرر بود انجام نشود و طرح در حد ساماندهی و اجرای پیاده راه باشد که به اعتقاد من این مساله به ارزش ملک های موجود در این منطقه نیز می افزاید ضمن آنکه از ایجاد مشکلات ترافیکی در محله بلاغی و باغ دبیر جلوگیری کرده و آثار تاریخی این محلات آسیب نمی بینند و هویت فرهنگی و اجتماعی این مناطق نیز مانند اتفاقاتی که در محله آخوند و دباغان افتاد، برهم نمی خورد.

** طرح انصاری شرقی افزایش رفاه شهروندان قزوینی را دنبال می کرد
رییس شورای اسلامی شهر قزوین نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: بدلیل سفر کاری هنوز فرصت مطالعه ابلاغیه شواری عالی معماری و شهرسازی مبنی بر مخالفت با اجرای طرح خیابان شهید انصاری شرقی را پیدا نکرده ام.
حکمت الله داوودی گفت: ما نماینده و موکل مردم هستیم و این طرح از خواسته های شهروندان بود که آثار خوبی را از خود به جا می گذاشت و موجب ایجاد زیرساخت های جدید در محله بلاغی منطبق بر نیاز ساکنان می شد.
وی اضافه کرد: این طرح قرار بود با هدف افزایش رفاه حال مردم مورد اجرا قرار بگیرد و مدیریت شهری در این خصوص هزینه کرده و قصد سرمایه گذاری داشت، حال که با اجرای این طرح مخالفت شده است، امیدواریم اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اعتبارات خود به ساماندهی محلات مورد نظر بپردازد.

** هیچ دستگاهی در زمینه طرح خیابان شهید انصاری مقصر نیست
مدیرکل راه و شهرسازی قزوین نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا پیرامون این قضیه گفت: نباید از مصوبه اخیر شورای عالی معماری و شهرسازی یک قهرمان و یک شکست خورده بسازیم.
مسعود حق لطفی گفت: معتقدم در رابطه با مسایل مربوط به طرح خیابان شهید انصاری شرقی هیچ دستگاهی مقصر نیست و در همین راستا تخلفی نیز متوجه شهرداری نیست.
این مسئول با بیان اینکه مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی لازم الاجرا هستند،اظهار داشت: در گذشته اجرای خیابان شهید انصاری شرقی در طرح جامع تفصیلی شهر قرار داشت و شهرداری نیز به موجب آن زمینه اجرای طرح از جمله تملک برخی از واحدهای مسکونی را در دستور کار قرار داده بود که با مصوبه جدید باید از ادامه این کار صرف نظر کند.
وی با اشاره به کش و قوس های مربوط به طرح خیابان شهید انصاری شرقی از جمله اختلافات بین میزان تعریض و عقب نشینی واحدهای مسکونی محله بلاغی، اظهار داشت: مقرر بود در راستای اجرای این طرح ضمن ساماندهی کالبدی و محیطی یکی از کوچه های محله تعریض و به خیابان با قابلیت تردد خودروها در 2 طرف تبدیل شود که این مساله منتفی شد.
وی، یکی از بحث های مربوط به اجرای این طرح را وضعیت تراکم بناها دانست که شهرداری خواهان افزایش تراکم و میراث نیز خواهان حفظ و کاهش آن بود به گونه ای که بیش از 2.5 طبقه در این محله تراکم ارایه نشود که مدیریت شهری نیز معتقد بود معمولا تمایل شهروندان بر این است که این مقدار با انجام جرایم ساختمانی و پرداخت جریمه به سه طبقه یا چهار طبقه افزایش می یابد.
این مسئول همچنین گفت: تاکید شورای عالی معماری و شهرسازی و وزارت راه و شهرسازی بر حفظ کاربری های موجود و نگهداری بافت تاریخی محله بلاغی است.
حق لطفی اظهار داشت: اگر بنا را برطرح قبلی بگذاریم با مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی چنین طرحی دیگر اجرا نمی شود اما طرح جایگزین مبتنی بر پیاده راه در این محله در آینده انجام می شود.
وی در ادامه با بیان اینکه باید واقعیت های موجود جامعه را در نظر بگیریم و نیازهای شهروندان را شناسایی کنیم تا بدرستی به آنها پاسخ دهیم، افزود: نکته مثبت مصوبه اخیر شورای عالی معماری و شهرسازی فارغ از مخالفان و موافقان اجرای این طرح تعیین تکلیف این طرح پس از گذشت سالها بود.

** مصوبه اخیر شورای عالی معماری و شهرسازی تکلیف همه را مشخص کرد
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: مهم ترین موضوعی که در مصوبه اخیر شورای عالی معماری و شهرسازی در خصوص طرح خیابان شهید انصاری شرقی مطرح است، تعیین تکلیف این پروژه قدیمی است که در آن تکلیف همه از جمله دستگاه های ذیربط و شهروندان ساکن در محله بلاغی و باغ دبیر را روش ساخت.
علی فرخزاد اظهار داشت: طرح خیابان شهید انصاری غربی نزدیک به 50 سال قبل مصوب و در طول سالها اجرا شد و این طرح نیز از قدمت زیادی برخوردار بود که بالاخره تعیین تکلیف شد.
وی اظهار داشت: در مرحله تدوین و نهایی شدن و نحوه اجرای طرح خیابان شهید انصاری شرقی دستگاه های مختلفی نظرات کارشناسی خود را ارایه کردند و این پروژه تغییرات و اصلاحات زیادی به خود دید و در نهایت می توان گفت در مصوبه آخر شورای عالی معماری و شهرسازی نظر هر کدام از دستگاه ها به طور نسبی مورد تایید و تصویب قرار گرفت.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین گفت: در مصوبه آخر شورای عالی معماری و شهرسازی که عالی ترین نهاد تصمیم گیرنده در حوزه امور شهرسازی است بر حفظ کالبد تاریخی محله بلاغی تاکید شده است و از سوی دیگر پاسخگویی به نیازهای حداقلی ساکنان این نقطه از شهر مورد توجه قرار گرفته است.
وی به تغییرات و اصلاحات ایجاد شده در طرح خیابان شهید انصاری شرقی بنا بر مصوبه نهایی شورای عالی معماری و شهرسازی اشاره کرد و گفت: در طرح اولیه قرار بود خیابانی مستقیم به عرض 30 متر از عالی قاپو به دل بلاغی رفته و از خیابان شاهد خارج شود.
این مسئول گفت: با توجه به وجود این موضوع که در طرح تفصیلی شهر قرار داشت شهرداری بخشی از منازل مسکونی این محله را تملک و نسبت به تعریض کوچه ای که قرار بود خیابان اصلی شود، اقدام کرده بود.
وی اظهار داشت: در اصلاحیه بعدی که مورد تاکید و تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی قرار گرفته است مقرر شد اولا طرح خیابان انصاری شهید شرقی از حالت مستقیم و یک خط به جلو که قرار بود از دولتخانه صفوی آغاز و تا خیابان شاهد ادامه یابد خارج شود و سپس این عرض به 14 متر کاهش یافت که شامل 6 متر معبر و 3.5 متر نیز از دو طرف پیاده راه و به شکل غیرمستقیم در زوایای مختلف باشد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین در خصوص تکلیف پلاک های تملک شده توسط شهرداری در این طرح که با هدف اجرای خیابان اصلی انجام شده بود نیز گفت: در این نقاط کاربری های مورد نیاز شهروندان از قبیل فضای سبز محلی ایجاد خواهد شد.
وی با اشاره به وجود آثار مختلف تاریخی در محله بلاغی و باغ دبیر از جمله مسجد مدرسه حیدریه، مسجد بلاغی و آرامگاه حمدالله مستوفی، گفت: امیدواریم اجرای طرح خیابان شهید انصاری شرقی با اصلاحات جدید و با تاکید بر ایجاد یک پیاده راه گردشگری بتواند به رونق این حوزه در قزوین کمک کند.
3013
انتهای پیام

اخبار مرتبط

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.