• کدخبر: 655911
  • منبع: khabaronline.ir
  • نسخه چاپی

اخبار مرتبط

کلاهبرداران، تبلیغات گسترده ای را با مضمون مهاجرت ایرانیها به آمریکا با شرایط ویژه در شبکه ماهوارهای انجام میدهند و شهروندان زیادی هم پولهایی به حسابهای اعلامشده واریز کرده اند. در حال حاضر 5 نفر در شیراز شاکی این پرونده هستند ضمن اینکه مؤسس شبکه ماهوارهای موردنظر، دو سال قبل نیز کلاهبرداری کلانی از همین راه انجام دادهبود.
اولین شکایتی که علیه این شبکه ماهوارهای مطرح شد، توسط شهروندی در شیراز بود. این مرد در شکایت خود اعلام کرد بعد از مشاهده تبلیغات مهاجرت در این شبکه، با شمارهتلفنهایی که در ایران اعلام شدهبود، تماس برقرار کرده و مبلغ ١٢٠ میلیون تومان به حسابی در یک بانک خصوصی در ایران واریز می کند.
شاکی درباره جزئیات این کلاهبرداری گفت:وقتی تبلیغات را در تلویزیون دیدم، تصمیم گرفتم برای ادامه تحصیل پسرم در آمریکا اقدام کنم. با شماره تماسی که در ایران اعلام شده بود، تماس گرفتم، البته شمارهها کمی عجیب بود و فکر میکنم روی شمارهای در آمریکا دایورت شده بود. زنی گوشی را برداشت و توضیحاتی به من داد. او گفت برای ویزای تحصیلی باید ٣٠٠ میلیون تومان بپردازیم، اما چون این مبلغ بسیار بالاست، در ابتدا ٣٠ میلیون تومان آن را باید بپردازم و پس از آنکه کارهای مهاجرت انجام شد، در آمریکا برای ما وامی میگیرند که از طریق آن وام، مابقی پول را میپردازیم، ضمن اینکه آنها کار هم برایمان پیدا میکنند. خانمی که با من صحبت میکرد، با حرفهایش مرا قانع کرد که فقط برای پسرم اقدام نکنم و همه اعضای خانواده به آمریکا برویم. مبلغی که برای مهاجرت گفتهبودند، بسیار خوب بود و برای اینکه پسرم تنها نباشد، تصمیم گرفتم برای هر چهار عضو خانواده اقدام کنم. او شمارهحساب شخصی در ایران را به من داد و گفت این فرد رابط آنهاست و پول را به آمریکا منتقل میکند. مبلغ ١٢٠ میلیون تومان پول به حساب یک بانک خصوصی به نام همان شخص واریز کردم و با تلفنی که از آن فرد داشتم، تماس گرفتم و تأیید پول را هم دریافت کردم، اما بعد از چند روز، دیگر خبری از آنها نشد.
مالباخته ادامه داد: با شمارهتلفنهای شبکه ماهوارهای در آمریکا تماس گرفتم. به من گفتند منتظر باش زنگ میزنیم، اما دیگر، خبری نشد و بعد از چند روز شماره تلفنهمراه رابطی که در ایران داشتند هم خاموش شد.
با شکایت این مرد، تحقیقات آغاز و مشخص شد هشت نفر دیگر نیز در شیراز گرفتار تبلیغات دروغین این شبکه ماهوارهای شده و پولهای کلانی به حساب آنها واریز کردهاند. بنابراین دستور مسدودشدن حساب و همچنین تحت تعقیب قرارگرفتن رابط این شبکه در ایران صادر شد، اما قبل از مسدودشدن حساب، مشخص شد فرد رابط همه پولها را از بانک خارج کرده و فقط پنج میلیون تومان پول در حسابش باقی مانده است. دراینمیان، یکی از شاکیان دنبال رابطی که در ایران بود، گشت و توانست خانه او را پیدا کند، اما این فرد فراری شده بود و در حال حاضر توسط مأموران تحت تعقیب قرار دارد.
همچنین بررسیهای مأموران فتا نشان داد شبکه ماهوارهای متعلق به یک ایرانی مقیم کالیفرنیاست که دو سال قبل نیز خود را وکیل مهاجرت معرفی و با تبلیغات گستردهای در یک شبکه دیگر ماهوارهای، اقدام به کلاهبرداری از ١٣ نفر در داخل ایران کرده بود. این مرد در سال ٢٠١٣ نیز تحت عنوان دریافت ویزای مهاجرت، کار و تحصیل در آمریکا، از ایرانیهای زیادی کلاهبرداری کرده است. وی در آن زمان پولها را از طریق یک صرافی در داخل ایران دریافت میکرد. یکی از مالباختگان که دو سال پیش طعمه این متهم شده، به خبرنگار ما گفت: با «ر» از طریق یکی از اقوام که در آمریکا زندگی میکرد، آشنا شدیم و او خودش را وکیل مهاجرت معرفی کرد.

به ما گفتند باید مبلغ ٦٠ هزار دلار به حسابش واریز کنیم تا بتواند برای ما ویزای کار بگیرد. این مبلغ را باید به یک صرافی در تهران میدادیم، اما بعد از واریزکردن پول، دیگر هیچخبری از او نشد و به تماسهای ما پاسخ نداد. من شنیده بودم این مرد از طریق ماهواره هم تبلیغات زیادی انجام میدهد، اما خودم از طریق یک ایرانی در آمریکا با او آشنا شدم. بعد از اینکه دیگر تلفنهایم را جواب ندادند، از طریق اقوامم در آمریکا موضوع را پیگیری کردم و متوجه شدم او ساکن کالیفرنیاست و فقط در کالیفرنیا میتوان او را تحت تعقیب قرار داد. از آنجایی که امکان سفر به آمریکا را نداشتم، نتوانستم موضوع را پیگیری کنم ضمن اینکه هزینه زیادی برای استخدام وکیل در کالیفرنیا باید متحمل میشدم. این مرد خودش میدانست برای ایرانیهای مقیم کالیفرنیا امکان پیگیری وجود ندارد به همین دلیل هم ما را بهعنوان قربانی انتخاب کرد.
تحقیقات صورتگرفته نشان میدهد شهروندان زیادی در سنندج، شیراز، تهران و چند شهر دیگر، پولهایی به حساب معرفیشده در ایران از سوی این شبکه ماهوارهای واریز کرده و مورد کلاهبرداری قرار گرفته اند.
بنابراین رسیدگی به این پرونده در دادسرای شیراز آغاز شده است.

46

انتهای پیام
  • کدخبر: 655911
  • منبع: khabaronline.ir
  • نسخه چاپی

اخبار مرتبط

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.