در این یادداشت به قلم سیدمحی الدین حسینی ارسنجانی آمده است: تقریباً در تمامی مناطق جغرافیایی کشور اعم از بخش ها، شهرستان ها و استان ها تشکیلاتی تحت عنوان شورای اداری بخش، شهرستان و استان به همراه شوراهای مختلف و متنوع دیگر راه اندازی شده و در کنار این شوراهای اداری در سیستم اداری وزارت کشور، شوراهای اسلامی شهر، بخش، شهرستان، استان و شورای عالی فلان و...، شورای برنامه ریزی فلان، شورای هماهنگی فلان و... وجود دارد که اگرچه هریک از این شوراها ضمن راهگشایی ها و کارآمدی هایی که داشته و دارند اما بسیاری از این شوراها و جلسات شوراهای اداری باعث تداخل در امور کاری ادارات، حذف فرصت خدمت بیشتر مدیران به مردم و ایجاد هزینه های مختلف برای کشور و دولت می شوند.
احیای شوراهای اداری شهر و شهرستان اگر چه کمکی برای ساماندهی بهتر جلسات اصلی و عمومی مدیران شهرستانی مثل شیراز است اما در درازمدت بروکراسی اداری را توسعه و مانع از دسترسی بهتر و بیشتر مردم به مدیران می گردد‌.
یکی از جمله نگرانی ها و گله مندی های عمومی و خصوصاً مراجعین به ادارات نبود یا کمبود حضور مدیران ادارات در محل کار خود و عدم حضور مستمر آنان در محیط خدمت و پذیرش ارباب رجوع و شرکت بی حد و اندازه آنان در جلسات اداری بخش، شهر، شهرستان و استان است.
فلسفه ایجاد شوراها تسهیل در کار مردم بوده و هست لذا برگزاری جلسات مکرر اداری در وقت اداری موجب ضمان و متضرر شدن مردمی است که بارها به ادارات مراجعه می کنند و موفق به دیدار مدیران ادارات نمی شوند.
متأسفانه کمتر مدیر استانی در فارس و شهرستانی در شیراز است که فرصت بیشتر برای دیدار رودررو و مستقیم مراجعین عمومی در محل کار خود بگذارد یا حضور دائمی تر در محیط کارش داشته باشد.
در برخی ادارات کارکنان آن اداره حتی از دیدن مدیر اداره خود هم محرومند چه برسد به دیدارهای عمومی با آن مدیر! شوربختانه باید بگویم که روزهای تعیین شده برای ملاقات با مدیران دستگاه ها یا همان یک روز دیدار عمومی مردم با مدیران هم اغلب دستخوش جلسات فوری و اضطراری مدیر اداره با مدیران مافوق، مأموریت های ناهنگام و یا مرخصی های ناخواسته می شود.
از همه اینها که بگذریم باید یک پژوهش کارشناسانه و آسیب شناسانه صورت پذیرد که آیا با این همه صرف وقت مدیران در جلسات شوراهای اداری و... چه ضمانت هایی برای عملیاتی شدن مصوبات این همه جلسه و اجرای درست و قانونمند و به موقع مصوبات چنین جلساتی است؟!
از دیدگاه اینجانب که بیش از ربع قرن به صورت مستمر در مشاغل اداری بوده ام فراوانی و تعدد جلسات و شورا ها و انجمن ها و... در ادارات دولتی نه تنها راهگشای کار مردم نبوده بلکه سدی در برابرتحقق مطالبات عمومی بوده اند.
به جرأت می توان گفت در اکثر ادارات به جز دبیر جلسات که محدود پیگیری ها و یادآوری هایی را آن هم در قبل و بعد از جلسات شورای اداریِ ادارات خود تا جلسه بعدی دارد، هیچ فردی از اعضای چنین جلساتی خود را مسئول جدی و مستقیم پیگیری مصوبات و مقررات جلسات قبلی و بعدی نمی داند.
پس بیاییم به جای احیای شوراهای اداری به جلسات داخلی ادارات خود کیفیت بخشی دهیم و ضمانت های اجرایی برای به مرحله عملیاتی رسیدن مصوبات جلساتمان داشته باشیم.
منبع: روزنامه تماشا
2027
انتهای پیام
آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.