اخبار مرتبط

در این یادداشت به قلم سمیه رعیتی آمده است: یکی از تفاوت های بارز جوامع توسعه یافته و توسعه نیافته، حضور و مشارکت زنان در نقش های مختلف اجتماعی است.
درکشورهای توسعه یافته زنان در پست های مدیریتی کلان حضور می یابند، اما در بسیاری از کشورها، هنوز برای حضور زنان به عنوان مدیر در سطوح میانی و حتی اجرایی، موانعی وجود دارد. این موانع در کشور ما نیز وجود دارد.
درحالی که زنان در سالهای اخیر، از نظر کسب مدارج دانشگاهی توانسته اند موقعیت خوبی ایجاد کنند، با این حال هنوز نتوانسته اند از سد موانع مختلف برای کسب نقش های مدیریتی عبور کنند.
حضور کمرنگ زنان در سطوح ارشد مدیریت استان فارس نیز به وضوح مشاهده می شود، تا آنجا که در سالهای اخیر تنها شاهد تعداد اندکی پست های مدیریتی برای زنان آن هم در سطوح میانی و اجرایی بوده ایم که این امر می تواند نتیجه دو روند متفاوت باشد:
نخست این که زنان در استان ما در کسب پست های مدیریتی در مقابل مردان در شرایط برابری قرار ندارند.
دوم اینکه شرایط عادلانه ای وجود دارد، اما زنان مهارتهای کافی را برای احراز پست های مدیریتی ارشد کسب نکرده اند.
در هر دو صورت، این وضع نشان دهنده ضعف های موجود در این عرصه است و برای استان پهناوری همچون فارس ضعف بزرگی محسوب می شود. چون زنان سهم بسزایی در توسعه یک جامعه ایفا می کنند. این گفته به آن معنا نیست که برای نشان دادن رشد و توسعه یافتگی استان به صورت نمادین برخی از سمت های مدیریتی را به زنان واگذار کنیم، فارغ از اینکه شرایط و شایستگی های سمت های مدیریتی را داشته باشند.
مهم این است که شرایطی در استان حاکم شود که زنان بتوانند بر اساس اصول شایسته سالاری، درحوزه های مدیریتی استان وارد شوند.
به یقین ارتقای جایگاه زنان می تواند بسترها و زمینه های مختلف را برای پیشرفت و توسعه استان ایجاد کند. جنسیت زدایی از حوزه مدیریت چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی امری مهم است و باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
لازم به ذکر است در راستای توسعه جامعه و کاهش نابرابری های جنسیتی موجود در اجتماع نیازمند به مشارکت تمامی افراد جامعه اعم از زن و مرد هستیم و باید باور بانوان در جامعه تبیین و نهادینه شود.
با توجه به فضای عمومی اشتغال در کشور و محدودیت های جذب زنان در حوزه های مدیریت، عبور زنان از موانع و مشکلات نیازمند حمایت و مانع زدایی مسئولان ارشد سازمانها و ارگانها چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی است.
اگر این موانع از راه برداشته نشود محصول آن عدم تبدیل قابلیت های زنان به کارکرد و عدم تعادل بین قابلیت ها و فرصت ها به عنوان دو مؤلفه اساسی توسعه انسانی خواهد بود که منجر به سرخوردگی زنان و عدم دستیابی به توسعه در بلندمدت می شود.
2027
انتهای پیام

اخبار مرتبط

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.