jamee

ویدیوی جالبی از در آمد کودکان کار در سر چهارراه ها منتشر شد.

معاون شهردار تهران در گفت و گو با جی پلاس؛

معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران با اشاره به اینکه تنها 70 درصد از بودجه سال 96 آن‌هم از محل تراکم فروشی محقق…

عضو هیات علمی دانشگاه تهران در گفت و گو با جی پلاس؛

عضو هیات علمی دانشگاه تهران و رئیس پژوهشکده نظر، گفت: درکشورما هیچ نقشه معتبری که گسل ها در آن جا نمایی شده باشد وجود ن…

در گفتگو با جی پلاس مطرح شد؛

رئیس انجمن ارزیابی محیط زیست ایران و آشتی با زمین گفت: شهر سبز، شهری زنده است که بقای شهروندان را در نظر می گیرد و…