jamee

معاون شهردار تهران در گفت و گو با جی پلاس؛

معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران با اشاره به اینکه تنها 70 درصد از بودجه سال 96 آن‌هم از محل تراکم فروشی محقق…