نخستین جلسه ستاد مرکزی سی امین سالگرد بزرگداشت امام خمینی(س)؛