• کدخبر: 706009
  • منبع: khabaronline.ir
  • نسخه چاپی

اخبار مرتبط

آنها نه دست به دزدی زدند و نه زورگیری. اما تصمیم گرفتند با تشکیل پرونده های تصادف ساختگی از شرکت بیمه کلاهبرداری کنند. آنها تصور میکردند نقشهای که کشیدهاند کاملا بینقص است و مو لای درزش نمیرود اما در نهایت به این نتیجه رسیدند که کارشان اشتباه است.
اما ماجرا از چه قرار بود ؟ مردان تبهکار که همگی وکیل و فامیل بودند از ساعت هشت صبح تا ساعت 14 در مجتمع قضایی تصادفات پرسه زده و با شناسایی افرادی که تصادف کرده بودند به جعل مدارک از کروکی تصادف دست زده و اقدام به کلاهبرداری میلیاردی می کردند.
چندی قبل بود که ماموران پلیس آگاهی شیراز در جریان فعالیت باندی قرار گرفتند که با ایجاد تصادف ساختگی، دست به کلاهبرداری میلیاردی میزدند. بررسیها نشان میداد که اعضای این باند، بعد از شناسایی افرادی که تصادف کرده بودند، با جعل مدارک و...، کاری میکردند که آنها مجبور شوند پرونده هایشان را به آنها داده و به این ترتیب اقدام به کلاهبرداری می کردند.
با این اطلاعات، بررسیها برای شناسایی اعضای این باند ادامه یافت و ماموران متوجه شدند که آنها برای اینکه شناسایی نشوند، به شیوه ماهرانه ای دست به این کار زده اند .هنوز ردی از اعضای باند به دست نیامده بود که ماموران متوجه شدند آنها با استفاده از ارتباط با یک پرستار در بیمارستان شهید رجایی، توانسته اند مبالغ هنگفتی را از این طریق به دست آورند. کلاهبرداران در قالب گروههای 12 نفری، راهی بیمارستان ها و مجتمع تصادفات میشدند و از شناسایی افرادی که تصادف کرده و یا حتی در
پرونده هایشان رضایت خود را اعلام کرده بودند،استفاده می کردند.
پلیس که خود را در برابر باندی حرفهای میدید، جستوجو برای شناسایی کلاهبرداران را ادامه داد. خیلی زود تصویر چهره نگاری شده آنها تهیه شد و ماموران در بررسی پروندههای موجود در بایگانی پلیس، توانستند سرنخ هایی را به دست آوردند.ماموران پی بردند که پرستار بیمارستان، بیماران تصادفی را که به بیمارستان رفته مجبور می کرده پرونده های وکالتشان را به آنها بسپارند در غیر این صورت باید هزینه زیادی برای درمان پرداخت کنند و از این طریق برای وکلای کلاهبردار ،پرونده پیدا کرده و در نهایت آنها با جعل اسناد و کروکی، میلیارد ها تومان به جیب زده اند. مثلا در دو پرونده 800 میلیون تومان از بیمه به دلیل خسارت تصادف گرفته اند در صورتی که صدمه جزئی بوده است.
با شناسایی مخفیگاه تمامی متهمان در نقاط مختلف شیراز، دستور بازداشت آنها صادر
شد. تیمهای عملیاتی پلیس در یک عملیات هماهنگ قدم به مخفیگاههای اعضای باند گذاشتند و تمامی آنها را دستگیر کردند. در بازرسی مخفیگاه متهمان، مقدار زیادی مدارک جعلی کشف شد.
متهمان بعد از انتقال به اداره آگاهی جزئیات تازهای از کلاهبرداری های خود را فاش کردند و مدعی شدند برای رسیدن به اهداف خود از یک پرستار و حتی مامور نیز کمک گرفته اند تا مصدومان تصادفات را مجبور به مراجعه به این وکلا کنند و باجعل اسناد و مدارک توانسته اند میلیارد ها تومان به جیب بزنند. در ادامه مشخص شد این افراد وکالت بیش از 86 پرونده تصادف را به همین شیوه داشته و توانستهاند مبالغ هنگفتی را به جیب بزنند. این افراد هم اکنون در بازداشت به سر می برند و تحقیقات برای کشف زوایای پنهان این کلاهبرداری های میلیاردی ادامه دارد.
تصادف ساختگی؛ شیوهای است که این روزها نهتنها شهروندان و مأموران بیمه را به دام میاندازد بلکه گاهی حتی مأموران پلیس را نیز فریب میدهد.
پلیس هم البته اعلام کرده افراد سودجویی که با ایجاد تصادفات ساختگی سعی در اخاذی، سرقت و دریافت خسارات مالی داشته باشند را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی میکند.اخاذی از راننده، همدستی برای گرفتن پول از بیمه ،سرقت و زورگیری مهمترین اهداف در این شیوه است.
سودجویان با استفاده از راهکارهای خاص و با ناآگاهی رانندگان از قوانین ، ترس و استرس اولیه ناشی از تصادف ، صحنهسازی و مدرکسازی به اهداف خود میرسند.گاهی یک معتاد یا ولگرد با انداختن خود به جلوی ماشین و وانمود کردن
آسیب دیدگی درخواست پول میکند. گاهی نیز سارقان با ایجاد تصادف و سرگرم کردن راننده به بررسی صحنه، اقدام به سرقت میکنند.
برخی افراد ولگرد خود را به عمد بهخودروها میزنند و با ایجاد تصادف جرحی سعی میکنند تا بهنوعی از راننده اخاذی کنند. رانندگان بایددرچنین مواقعی از پرداخت پول به این افراد خودداری کنند و با پلیس تماس بگیرند تا اسامی آنها در سامانه ثبت شود. ضمن اینکه با معرفی آنها ممکن است این افراد سابقهدار بوده و برای پلیس بهراحتی قابل شناسایی باشند.
اگر عدهای سودجو قصد کلاهبرداری و اخاذی از طریق ایجاد تصادف ساختگی را داشته باشند و افسر راهنمایی و رانندگی با توجه تجربیات علمی، عملی و بهرهگیری از علوم فنی و مهندسی و ریاضی به ساختگی بودن تصادف پی ببرد، برابر قانون شخص متقلب بهاین دلیل متهم به کسب مال نامشروع شده و تحویل مراجع قضایی میشود.

 

48

  • کدخبر: 706009
  • منبع: khabaronline.ir
  • نسخه چاپی

اخبار مرتبط

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.