• کدخبر: 642078
  • منبع: khabaronline.ir
  • نسخه چاپی

اخبار مرتبط

این مرد با سیاهبازی اعتماد فردی را جلب میکرد و بعد از بیهوش کردن شاکیان با آب میوه و موادغذایی مسموم دست به سرقتهای میلیونی میزد.
تحقیقات پلیس برای دستگیری متهم چندی قبل و با شکایت مردی شروع شد که مدعی بود نوشیدن آبمیوه مسموم باعث سرقت اموالش شده است. وی در تشریح ماجرا گفت: در خیابان بودم که فردی نزد من آمد او با من طرح دوستی ریخت پس از گذشت دقایقی به من آبمیوه تعارف کرد. وقتی لیوان را سر کشیدم، احساس خواب آلودگی شدیدی کردم و بعد از دقایقی دیگر چیزی نفهمیدم و بیهوش شدم. زمانی که چشمانم را بازکردم، دیدم اموالم به سرقت رفته و سارق متواری شده است.
با توجه به اعلام شکایت این مرد پرونده ای تشکیل و دستورات از سوی محمدی دره شوری بازپرس شعبه 10 دادسرای جنایی شیراز برای مشخص شدن موضوع آغاز شد. در حالی که تحقیقات در این خصوص آغاز شده بود فرد دیگری نیز با مراجعه به دادسرا شکایتی مشابه مطرح کرد. وی مدعی شد که با ساندویچ مسموم شده
است.با سرنخ هایی که این شاکی از سارق داد ماموران پی بردند که این سرقت با شکایت اول مشابه است از این رو دریافتند که با یک سارق حرفه ای روبه رو هستند.
ردیابی متهم
با شکایت این مرد، مأموران به چهره نگاری از سارق پرداختند و تحقیقات برای شناسایی و دستگیری او را شروع کردند.
دستگیری سارق
تحقیقات برای دستگیری این سارق ادامه داشت تا اینکه ماموران توانستند سرنخ هایی از این سارق آبمیوه ای به دست آورند. با انجام اقدامات گسترده پلیسی نامبرده شناسایی و در نهایت با انجام تحقیقات گسترده وی دستگیر شد.
وی در جریان تحقیقات در ابتدا سکوت کرد اما در ادامه در حالی که راهی برای فرار وجود نداشت به سرقت اعتراف
کرد.
متهم در جریان تحقیقات مدعی شد که با ریختن طرح دوستی با افراد از طریق حل کردن قرص های خواب آور در آب میوه وتعارف به تعدادی از افراد، آنها را مسموم و سپس اموالشان را به سرقت برده است.
این متهم در حالی مدعی شد از تعداد زیادی به همین شیوه سرقت کرده است که تاکنون 10 نفر برای شکایت به دادسرا مراجعه کرده اند .
گفتنی است این پرونده هم اکنون در دادسرای جنایی شیراز در دست بررسی است.

۴۶ انتهای پیام
  • کدخبر: 642078
  • منبع: khabaronline.ir
  • نسخه چاپی

اخبار مرتبط

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.