اخبار مرتبط

به گزارش ایرنا، 'اتاق شیشه ای' اصطلاحی است که نماد گردش شفاف فرآیندهای اجرایی، تصمیم گیری و اطلاع رسانی است که در صورت تحقق، پویایی رسانه ها با دسترسی آزاد را به همراه دارد و مانع بزرگ هر گونه فساد و شایعه در جامعه است.
شایعه زمانی در بین مردم دهان به دهان می شود که اطلاع درست و دقیقی از یک رویداد وجود نداشته باشد، فساد در غیبت حق دسترسی آزاد به فرآیندهای اجرایی و تصمیم گیری شکل می گیرد که هر دو مورد در غیبت رسانه های پویا و جاندار به وجود می آیند.
وقتی رسانه های رسمی دچار محدودیت هایی غیرقابل قبول می شوند و یا از ورود رسانه ها به برخی حوزه ها جلوگیری می شود، رسانه های معاند از این فرصت غیبت رسانه های داخلی استفاده می کنند و با ورود به موضوع و حاشیه سازی های مختلف، برای اذهان عمومی خط فکری مطلوب خود را طراحی می کنند که موارد مختلف آن را تاکنون شاهد بوده ایم.
رسانه های رسمی دارای چارچوب های قانونی برای فعالیت خود هستند، این چارچوب ها شامل برخی خطوط قرمز بر اساس منافع ملی و مصلحت هر کشوری تعریف شده که از سوی هر عقل سلیمی پذیرفته است، ولی برخی محدودیت ها باعث بی خبر ماندن رسانه ها از فرآیندهای اجرایی می شود که ممکن است در دل آن مسایل غیرقانونی با فسادی نهفته شکل بگیرد.
به نظر کارشناسان، فعالان رسانه ای و استادان حوزه ارتباطات و علوم سیاسی استان سمنان، در صورت دور نگهداشتن رسانه های رسمی از واقعیت ها، فضای مجازی جایگزین منبع اطلاعاتی برای جامعه می شود که قابل کنترل و نظارت نیست و می تواند به آفتی برای اطلاع رسانی تبدیل شود.
آموزش به خبرنگاران و اطلاع آنان از چارچوب های قانونی حق دسترسی آنان به اطلاعات می تواند به آنان کمک کند تا از سد ممانعت های مختلف در روند اطلاع رسانی عبور کنند و با پویایی رسانه هایشان از دامن زدن به شایعات جلوگیری کنند.
در استان سمنان 71 نشریه عمومی و اختصاصی شامل 35 نشریه عمومی و 36 نشریه تخصصی و چهار پایگاه خبری فعال است و حدود 400 فعال رسانه ای در این استان در قالب رسانه های محلی و نمایندگی مطبوعات کشوری قلم می زنند.

** فضای مجازی و آفت شایعه سازی
سرپرست روزنامه پیام استان سمنان با اشاره به این که به رسانه های مکتوب در جامعه بها داده نمی شود، گفت: در بی توجهی به رسانه های مکتوب و رسمی که زیر نظارت چندین مرجع قانونی هستند، این رسانه ها توان تداوم حیات و کارکرد اصلی رسانه ای خود را از دست می دهند.
ابوالقاسم کواکبیان خاطرنشان کرد : در سایه تضعیف رسانه های رسمی و پویا که هدف از فعالیت آن شفاف سازی و جست و جوی روند صحیح فرآیندهای اجرایی جامعه است، فضای مجازی در بین مردم جا باز می کند.
وی تاکید کرد : در فضای مجازی به دلیل اینکه نظارتی بر آن نمی شود، نیازمند اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح نیست و حساب و کتابی ندارد، امکان شایعه سازی علیه منافع ملی کشور تا حد زیادی امکان پذیر است.
سرپرست تنها روزنامه استان سمنان با بیان این که برخی مراجعی که به عنوان رسانه در فضای مجازی فعالند به هیچ مرجعی پاسخگو نیستند، گفت: همین بی مسوولیتی بستری است برای ابزارشدن در دست معاندان و بدخواهان نظام اسلامی.
**رسانه بهترین ابزار پیشگیری از فساد
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان بر نقش رسانه ها در اصلاح امور جامعه تاکید کرد و گفت : رسانه ها بهترین ابزار پیشگیری از فسادهای مختلف هستند و در غیاب رسانه است که فساد رشد می کند.
محمدرضا سوقندی، سواد رسانه ای و اطلاعاتی در عصر انفجار اطلاعاتی را برای فعالیت رسانه ها ضروری ذکر و اضافه کرد: اگر این سواد نباشد، گزینش، اطلاع یابی و اطلاع رسانی از رویدادها با ریشه یابی و تحلیل مورد نیاز شرایط کنونی جامعه، منطبق نخواهد بود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان با اشاره به سه قانون مرتبط با فعالیت اهالی رسانه در کشور تصریح کرد : قانون جامع رسانه ای ، قانون جامع دسترسی آزاد به اطلاعات در کشور و قانون مطبوعات هر کدام با رویکرد مناسب می تواند در برطرف کردن نواقص دسترسی رسانه ها به اطلاعات و پویاتر شدن آنها در جلوگیری از شکل گیری فساد و شایعه موثر باشد.

** ایمن سازی جامعه با دسترسی هوشمندانه رسانه ها
دانش آموخته رشته علوم ارتباطات اجتماعی با رویکرد روزنامه نگاری با اشاره به هوشمند شدن ابزارهای ارتباطی در دنیای امروز، گفت: ایجاد زمینه برای دسترسی آسان رسانه ها از طریق ابزارهای هوشمند امروز بهترین زمینه ایمن سازی جامعه از شایعه و فساد است.
حمیدرضا قزوینی با بیان این که برخی کارشناسان رسانه ای اعتقاد دارند انعکاس همه اخبار به صورت مطبوعاتی دارای آفات مربوط به خود است، خاطرنشان کرد: باید در نظر داشتن دیدگاه های مختلف توجه داشته که انعکاس اخبار مختلف در رسانه ها با توجه به شرایط موجود جامعه و نوع خبر تاثیر خاص خود را خواهد داشت.
وی اضافه کرد : در عین حال انعکاس ندادن اخبار و ایجاد نکردن محیطی شفاف در جامعه موجب بروز مشکلات و معضلاتی خواهد شد که عوارض ناشی از آن می تواند ضربات مختلفی به جامعه وارد کند.
این دانش آموخته رشته روزنامه نگاری تاکید کرد: به کارگیری سیاست هوشمندانه در انعکاس اخبار یا همان دروازه بانی زیرکانه و آگاهانه اخبار می تواند سعادت و تعالی جوامع را موجب شود.

** رشد فساد در غیبت اطلاع رسانی شفاف
استاد علوم ارتباطات دانشگاه های استان سمنان گفت: شایعه سازی و ایجاد جو روانی به ویژه در مسایل سیاسی و اجتماعی زمانی شکل می گیرد که امکان اطلاع رسانی شفاف توسط رسانه های رسمی وجود نداشته باشد.
سمانه سلطانی پور با بیان اینکه جامعه در هر صورت و شکلی به دنبال حقیقت می رود، اضافه کرد: اگر شهروندان اخبار واقعی و شفاف را از رسانه های رسمی نشنوند به رسانه های غیررسمی روی می آورند که آفت شایعه از همین نقطه آغاز می شود.
وی با بیان اینکه شفاف سازی بهترین راهکار برای آگاهی بخشی به مردم برای ایجاد همراهی و همدلی درون جامعه است، گفت: کار رسانه موشکافی حقایق و ارایه اخبار باورپذیر بر مبنای واقعیت است.
استاد رشته علوم ارتباطات دانشگاه های استان سمنان با تاکید بر اینکه در جامعه ای که فعالیت رسانه ها شفاف باشد امکان شکل گیری فساد وجود ندارد، گفت: انجام فرآیندها به صورت شفاف و به اصطلاح در اتاق شیشه ای و شفاف، مانع بزرگ شکل گیری فساد می شود.
وی یادآور شد: هر چه رسانه ها از این روند اطلاع رسانی شفاف و منطبق بر قانون دور نگهداشته شوند ،امکان شکل گیری فساد در پشت درهای بسته و در زد و بندهای پشت پرده بیشتر می شود.
سلطانی پور بیان کرد: رسانه های جوامع غربی با برخورداری از این ویژگی شفافیت و همچنین داشتن حق دسترسی آزاد کمترین میزان فساد را دارند و اگر فسادی هم رخ دهد به سرعت رسانه ای و برملا می شود.

** نقد رسانه شرط سلامت اجتماعی است
استاد رشته علوم سیاسی دانشگاه های استان سمنان گفت: رسانه ها باید حق دسترسی به اطلاعات را آزادانه داشته باشند تا ابزار نقد برای آنان ایجاد شود
وی، نقد عملکرد اجرایی و تصمیم گیری را یکی از رسالت های رسانه های هر جامعه برشمرد و اضافه کرد: در صورت وجود نقد و جریان سالم تبادلات اطلاعات و آمار، شایعه امکان ریشه دواندن پیدا نمی کند.
وی افزود: حق دسترسی به اطلاعات آزاد از طریق رسانه های بخشی از حقوق شهروندی در هر جامعه است.
استاد رشته علوم سیاسی تاکید کرد: آگاهی رسانی بر دو بال آزادی بیان و پویایی رسانه در جامعه استوار است که اگر وجود نداشته باشد، در بخش اجرایی فساد و در بطن جامعه شایعه شکل می گیرد.

** نیاز رسانه ها به آموزش برای تحقق پویایی
رئیس انجمن خبرنگاران استان سمنان با تاکید بر نقش آموزش بر پویایی جوانب مختلف کار رسانه ای، گفت: آموزش از بخش هایی است که به دلیل مشکلات متعدد خبرنگاران از آن غفلت شده است.
محمدتقی قدس با اشاره به اینکه رسانه ها و اهالی قلم به دلیل مشکلات متعدد معیشتی از آموزش غافل شده اند، افزود: در گام اول باید درباره فرصت های قانونی فعالیت رسانه ای به خبرنگاران آموزش ارایه شود.
وی از ایجاد سد و بستن فضا برای فعالان رسانه ای از سوی برخی مدیران انتقاد کرد و یادآور شد: قانون امکان دسترسی آزاد و اطلاع رسانی در چارچوب قوانین و خطوط قرمز را برای رسانه ها فراهم کرده است که اگر این مساله در خط درست قرار گیرد، شایعه و فساد در جامعه جایگاهی نخواهد داشت.
6103/6026
انتهای پیام

اخبار مرتبط

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.