life

از ویژگی هایی که در تدریس امام به خوبی خود را می نمایاند برخوردی بود که با شاگردانش داشت که به همین دلیل می توان ایشان را مشوق الطلبه نامید.

جی پلاس: اخلاق و برخورد امام خمینی(س) نسبت به طلبه ها را باید مشوق الطلبه نامید و این از ویژگی های ایشان بود. اینک من دو خاطره را می گویم که یکی به جلسه درس حضرت امام و دیگری به جلسه درس یکی دیگر از استادان تعلق دارد که شما خود می توانید رفتار و منش این دو را با هم مقایسه کنید.

به یاد دارم از درس یکی از استادانم نوشته ای داشتم و در آن اشکالاتی را که به ذهنم آمده بود، نوشته بودم. این متن را خدمت استاد دادم. ایشان یک شب آن را نگه داشتند و وقتی رفتم که آن را پس بگیرم، در یک مجلس عمومی، نوشته را باز کردند و دست روی یک نکته رجالی آن گذاشتند. سپس نوشته را به یکی از شاگردان حاضر در جلسه دادند و پرسیدند: «این چیست که آقا نوشته است؟» آن شاگرد هم مثل اینکه آنجا را مناسب بحث ندیده باشد، از آن نکته گذشت و دست روی نکته دیگری گذاشت و سوال کرد. در آن جلسه بحث سختی درگرفت و کار به جایی رسید که خود استاد جوابی نداشتند که بدهند و برای همین نیز از مجلس بیرون رفتند و به این ترتیب بحث تمام شد.

خاطره ای که از درس امام(س) نیز دارم مربوط به همین موارد است. در همان ایام نوشته ای از درس ایشان را خدمتشان دادم که در آن چند اشتباه هم داشتم. حضرت امام نوشته مرا چند روز نزد خود نگه داشتند. یک روز قبل از اینکه آن را به من پس بدهند، در بین راه نظر مبارکشان به من افتاد. ایستادند و با روی باز به من فرمودند: «کتاب شما را دیدم، خیلی خوب بود. یک خوبی که داشت این بود که اشکال کرده بودید. مرحوم حاج شیخ عبدالکریم(ره) وقتی نوشته خود را به استادشان مرحوم فشارکی دادند، ایشان پس از اینکه نوشته را برگرداندند، فرمودند، خیلی خوب بود، فقط یک نقص داشت و آن این بود که خطی زیر آن نکشیده بودی و اگر اشکال واردی داری بنویسی و اگر هم اشکال واردی نداری، کما اینکه اشکالات شما هم وارد نبود دست کم زیر آن فحش می نوشتی». 

بعد حضرت امام تشویق را به حدی رساندند که همانجا شرمنده شدم. وقتی که نوشته را به من برگرداندند، باز تشویق کردند. نتیجه این تشویق ها این شد که نوشتن درس را ادامه دادم و بحمد الله به صورت یک جلد کتاب بیع از تقریر درس ایشان چاپ و منتشر شد.

 

 

 

برشی از کتاب سلسله موی دوست، خاطره ای به نقل از مرحوم آیت الله محمدحسن قدیری.

کدخبر: 914360
ارسال نظر

اخبار مرتبط
موضوعات داغ