life

با اینکه نقش اصلی در مبارزه علیه رژیم به عهده امام بود اما دولت علم به جای اینکه به امام خبر دهد به سایر علما تلگراف زد و گفت که از تصویبنامه دست برداشته است اما امام کوتاه نیامد...

جی پلاس: در قضیه انتخابات انجمن هاى ایالتى و ولایتى که رژیم شاه شرط اسلام را برداشته بود، امام قاطع‌ تر از دیگر علما و مراجع به جنگ این توطئه آمدند. اول اطلاعیه ‌اى که داده شد اطلاعیه ایشان بود و به دنبال امام علماى دیگر اطلاعیه ‌هایی می ‌‌دادند. عَلَم که نخست وزیر وقت بود به همۀ آقایان قم و مرحوم میلانى در مشهد و آقاى خوانسارى در تهران تلگراف زد و اعلام کرد که ما از موضع خودمان برگشتیم. با اینکه همه می ‌‌دانستند نقش اصلى در مبارزه به عهدۀ امام بود اما به امام تلگراف نکردند و قبل از این تلگراف تلفنى گفته بودند که ما از آن تصویب‌نامه (که شرایط اسلام را در منتخبین حذف کرده بودند) دست برداشتیم در حالى که همۀ آقایان به آن تلفن اکتفا کرده بودند امام با تماس با آنان جلوى این را گرفت. حتى بعضى از مراجع دستور داده بودند به خاطر اینکه دولت تلفنى از حرفش برگشته بازار قم را چراغانى کنند. ولى امام رسماً ایستادگى کردند و فرمودند که باید در روزنامه‌ ها اعلام کنند که برگشتیم. 

برشی از کتاب سرگذشتهاى ویژه از زندگی امام خمینى؛ ج 3، ص 115. خاطره به نقل از مرحوم آیت الله محمد مومن.

 

کدخبر: 1205538
ارسال نظر

اخبار مرتبط
موضوعات داغ