life

با اینکه در حوزه اساتیدی به لحاظ درجه علمی از امام بالاتر بودند اما به شیوه تدریس و کیفیت آن توجهی نمی کردند و تنها موضوع تدریس برایشان مهم بود و بس.

جی پلاس: اصولا هر کس در تدریس شیوه خاصی دارد در ضمن آنکه خود درس نیز متناسب با موضوعش شیوه خاص تدریسش را می طلبد. در شیوه تدریس امام باید از دو دیدگاه بحث کرد: نخست آنکه در القای مطالب از چه شیوه ای استفاده می کردند؟ دوم آنکه در درس فقه و اصول از چه روشی پیروی می کردند؟

شیوه عمومی تدریس امام با بیاناتشان در سخنرانی ها بر این بود که از پیچیده گویی احتراز کرده، کوشش می کردند که مسائل نظری و فکری را که غالبا دور از درک اذهان عمومی است با روشن ترین عبارات و مثال های واضح ایراد کنند. حتی گاهی مسائل عقلی و فکری را که دور از حس و ماده است در لباس مثال بیان می کردند از این جهت درس حضرت امام و بیانات ایشان در حوزه از گیرایی خاصی برخوردار بود و کمتر کسی می توانست بگوید که من از درس امام بهره نگرفته ام البته به شرط آنکه استعداد فراگیری آن درس را داشته باشد.

استادانی در حوزه بودند که از نظر علمی در مرحله بالاتری قرار داشتند، اما آنان به کیفیت تدریس فکر نمی کردند و تمام توجهشان به مطلب و موضوع درس بود و به القای مطلب و لباس مثال فکر نمی کردند ولی امام به این نکات نیز توجه می کردند. برای ایشان هم موضوع درس و هم کیفیت تدریس آن موضوع مهم بود؛ به همین دلیل هم درس اخلاق ایشان و هم درس فقه و اصولشان گیرایی داشت.

 

 

 

برشی از کتاب سلسله موی دوست. خاطره به نقل از آیت الله جعفر سبحانی.

کدخبر: 1002677
ارسال نظر

اخبار مرتبط
موضوعات داغ