اخبار مرتبط

به گزارش ایرنا، جواد رحمتی روز چهارشنبه درجلسه بهبود ظرفیت زنان روستایی در مدیریت پایدار منابع طبیعی افزود: در بخش منابع طبیعی با توجه به تغییرات اقلیمی که در دنیا در حال وقوع است باید جوامع محلی را بیشتر آموزش داده و از وخیم شدن این وضعیت جلوگیری کنیم.
وی تاکید کرد: تجربه گذشته نشان داده که آموزش کافی نیست بهترین فاکتور، توانمندسازی جوامع محلی است.
این مسئول خاطرنشان کرد: بیشتر بر بحث توانمندسازی تکیه می کنیم، جوامع محلی و روستایی به لحاظ بضاعت فکری، مالی و فنی در فقر بسر می برند ، تقویت این سه مقوله باید همراه با آموزش و حرفه آموزی باشد و به لحاظ اقتصادی ظرفیت هایی را ایجاد کنیم تا ساکنان این مناطق به لحاظ معیشتی خود را اداره کنند.
رحمتی ادامه داد: جوامع محلی بدلیل افزایش جمعیت و کاهش منابع ظرفیت های اشتغال جدیدی را در زمینه های مختلف نیاز دارد و باید نیروی مازاد تولید این بخش متناسب با توانمندی تحصیلات و امکاناتی محلی به سمت مشاغل جدید هدایت شوند.
وی اظهارکرد: در گذشته به دلیل اینکه توجه به معیشت کم بود سیاست گذاری کلان در اشتغال بدون توجه به جوامع محلی موجب مهاجرت آنان به مناطق شهری شده است.
معاون عمرانی استاندار زنجان گفت: به دلیل برخی وابستگی مردم به طبیعت در گذشته، نتوانستیم جایگزینی برای آن تعریف کنیم، استفاده بی رویه از زمین های منابع طبیعی، از بین بردن پوشش گیاهی به بهانه رسیدن به سطحی از کشاورزی و ایجاد درآمد متاسفانه به این مهم نرسیده اند و موجب تخریب منابع طبیعی نیز شده اند.
رحمتی یادآورشد: در حال حاضر مهمترین عنصری که در توسعه روستایی مطرح می شود توسعه پایدار در روستا با توجه به قابلیت هر منطقه است.
وی خاطرنشان کرد: مهمترین شاخص حل معیشت روستاهاست ؛ مشارکت مردان و زنان در جوامع روستایی بر اساس تقسیم کار انجام می شود و زنان در روستاها بخشی از کمک های اقتصادی خانواده را بر عهده دارند.
معاون عمرانی استاندار زنجان گفت: زنان در سایر امورات اجتماعی چندان دخالتی ندارند، فقر در روستاها بدلیل توسعه نیافتگی و نبود اموزش است و زنان می توانند توسعه یافتگی را به جوامع روستایی منتقل و در این زمینه کمک کنند.
7325/8068
خبرنگار: حدیث ابوالحسنی** انتشاردهنده: اسماعیل جهانبخش

اخبار مرتبط

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.