اخبار مرتبط

به گزارش ایرنا، به یقین رسانه ها در تمام عرصه های جامعه تاثیر غیرقابل انکاری دارند و هیچ شخصی منکر نقش سازنده و اثرگذار رسانه ها در انتخابات و حرکت جریان های سیاسی نیست.
موضع گیری رسانه ها در انتخاب درست و نادرست مردم تاثیر بسزایی دارد، نقشی که هیچ نهاد یا ارگان دیگری نمی تواند در کوتاه مدت در میان مردم ایفا کند و به نتیجه مورد نظر هم دست یابد.
از همین رو خبرگزاری جمهوری اسلامی مرکز زنجان با دعوت از قنبر رسولی به عنوان مسئول خبرگزاری فارس در زنجان، یوسف ناصری سردبیرهفته نامه پیام زنجان و محمد معینی و سعید مالکی به عنوان فعالان رسانه ای با سابقه استان، میزگردی در خصوص نقش رسانه ها در شکل گیری رفتارهای انتخاباتی تشکیل داد.

** رسانه ها برای جریان سازی باید از فضای جدید استفاده کنند
سردبیر هفته نامه پیام زنجان در این میزگرد گفت: رسانه ها امروز شکل جمعی پیدا کرده اند و در قالب فضای مجازی ظاهر شده اند و به تناسب آن مخاطب هم تغییر یافته، می توان این ادعا را داشت که در فضای جدید هر شخصی که بتواند از این فضای استفاده کند برنده است.
یوسف ناصری اظهار کرد: هر یک از رسانه ها در زمان و مکان خود تاثیرگذار هستند و باید دید کدام یک تاثیرگذارترین هستند.
وی یادآورشد: رسانه های مکتوب به نسبت فضای مجازی با تاخیر اخبار را منتشر می کنند و باید از این فضای مجازی در بحث انتخابات استفاده کرد.
ناصری بیان کرد: همین افزایش فضای مجازی به یک آفت تبدیل شده است و باید در صحت و سقم اخبار آن تردید داشت، زیرا به دنبال انتشار یک خبر در آن، به سرعت تاییدیه ها و تکذیبیه های بسیاری منتشر می شود و این بر رای و نظر مردم تاثیرگذار است.
وی خاطرنشان کرد: هر شخص یا مجموعه ای گه بتواند از فضا و رسانه جدید بهترین استفاده را داشته باشد می تواند به نتیجه دست یابد.

** رسانه ها نمی توانند در رای مردم تاثیرگذار باشند
در عین حال مسئول خبرگزاری فارس در زنجان نیز گفت: رسانه ها در همه جوامع بر انتخابات، سوق دهی و جریان سازی های سیاسی نقش دارند و در ایران شاید بتوانند جریان سازی کنند اما نمی توانند در رای مردم تاثیرگذار باشند.
قنبرعلی رسولی با بیان این که رسانه ها در جامعه باید افراد اصلح را به مردم معرفی کنند، افزود: جامعه و رئیس جمهوری برای همه ملت است، شاید با انتخاب اصلح، کشور در جریان مسیر درستی قرار گیرد تا مشکلات جامعه حل شود.

** رسانه ها در انتخابات و شناخت مردم تاثیر دارند
فعال رسانه ای با سابقه زنجان نیز در این نشست گفت: نمی توان برای رسانه ها خط قرمزی تعریف کرد چراکه امروز فرم و محتوای آنها تغییر کرده است.
محمد معینی افزود: رسانه ها در انتخابات و شناخت مردم تاثیر دارند و مهم شعار رسانه و استقبال از آن است.
وی یادآورشد: در یک رسانه باید جویا شد که آیا مردم بدنبال حقیقت و واقعیت هستند؟ اگر به جایی رسیده ایم که برای مردم واقعیت مهم نبود، بلکه گفتن «نه» مهم بود که نشان دادن نارضایتی از وضع موجود است، آن زمان بحث متفاوت است.
معینی اذعان کرد: در چنین شرایطی افراد اگر تصمیم به انتخاب کسی داشته باشند که با این موضوع همسو باشد، به هر عنوان انتخاب خود را تغییر نخواهند داد و آن زمان افراد به دنبال شواهد و قرائنی در رسانه ها می گردند که تصمیم آنان را تایید کند.
این خبرنگار و فعال رسانه ای گفت: این یک اشکال تربیتی است که مبتنی بر ریشه های جامعه شناختی و روان شناختی افراد است، ما اغلب به دنبال سنجش واقعیت بر مبنای منافع عمومی نیستیم.
وی اضافه کرد: زمانی که بحث اصلح می شود، معیارهای متفاوتی مطرح می گردد و اصلح یک موضوع متنوعی بشمار می آید.
معینی خاطرنشان کرد: در نتیجه نمی توان گفت که رسانه ها نمی توانند به مردم خط بدهند و یا معنای دیگر اصلاح یک چیز واحدی است که همه یا یک عده معدودی آن را شناخته اند و باید معرفی کنند.
این خبرنگار و فعال رسانه ای گفت: باید دانست که آیا مردم به دنبال واقعیت هستند یا منافع عمومی، پیش از آنکه بدانیم شعاع اثر رسانه کجاست، به پیش زمینه هایی نیاز داریم که یکی از آنها توافق بر سر ارزش ها و مطلوب جامعه است.
وی افزود: اکنون شکل رسانه ها تغییر یافته و رسانه جزو معدود مشاغلی است که لحظه به لحظه تخصصی تر می شود و از سوی دیگر تعداد افرادی که در آنها فعالیت می کنند افزایش می یابد، افرادی که بعضا ممکن است با مبانی ساده رسانه آشنایی نداشته باشند.
معینی یادآورشد: امروزه مردم دوست دارند هرچه را که خود تولید کرده اند، بخوانند و منتظر نمی مانند که بدانند رسانه های اصلی چه توصیه ای می کنند.
این فعال رسانه ای به یک تجربه تکرار شده در فضای سیاسی کشور اشاره کرد و گفت: مردم به هیچ عنوان به حرف نخبگان گوش نمی کنند، در سال های مختلف شاهد بودیم که هر کدام از نامزدهایی که شکست خورده اند، چه خیل عظیمی از نخبگان را حامی خود داشته اند اما مردم به آنان رای نداده اند.
وی تاکید کرد: همه اینها نشان می دهد قبله مردم برای شناخت اصلح بحث دیگری است که رسانه ها یا در شناخت آن نا توان هستند یا خود غرق موضوع می شوند و سیل نظر عمومی آنان را می برد و کنترلی بر آن ندارند.
معینی ادامه داد: اکنون رسانه ها بیشتر نقش تاییدکننده تصمیم را برای مردم دارند و این بحث آسیب زایی است که می تواند کل تاریخ یک ملت را تغییر دهد.

** رسانه ها در آگاهی دادن به مردم نقش مهمی دارند
همچنین فعال رسانه و روزنامه نگار با سابقه زنجانی اظهار کرد: کارکرد رسانه در آگاهی رساندن به مردم تاثیر گذار بوده و در آگاهی رساندن بی واسطه و بدون سانسور به مخاطبان عام و خاص خود نیز نقش مهمی ایفا می کند.
سعید مالکی با بیان این که کارکرد رسانه در انتخابات را نمی توان انکار کرد، یادآورشد: قبل از این که فضای مجازی راه اندازی شود و سیل عظیم اطلاعات به دست مردم برسد، رادیو و تلویزیون در حضور و جذب مردم در پای صندوق های رای اثرگذار بود و در زمان حاضر با گسترش فضاهای ارتباطی این کارکرد را از دست داده است.
وی ادامه داد: هر خبری که وارد فضاهای مجازی می شود صحت و سقم آن خبر ثابت می شود، مخاطب به نتیجه مورد نظر می رسد و این فضا نیز بر روی مخاطب تاثیرگذار است.
مالکی با تاکید بر این که تاثیر رسانه ها در شکل گیری جریان های سیاسی امری بدیهی است، افزود: هر حزب و جریان فکری نیازمند رسانه ای است تا با مخاطب خود ارتباط برقرار کند.

** رسانه ها از جریان های فکری خود حمایت می کنند
مسئول خبرگزاری فارس در زنجان گفت: امروز کمتر رسانه ای می توان یافت که بی طرف باشد و همه رسانه ها به یک سوی خاصی گرایش دارند یا طرز فکر آنها به یک جریان سیاسی نزدیک است.
رسولی افزود: به حتم تمام نامزدهایی که در عرصه هستند، یک جریان فکری دارند و این جریان رسانه فکری خاص خود را دارد.
وی یادآورشد: به حتم این اتفاق نمی افتد که رسانه ای از نامزد مخالف جریان فکری خود حمایت کند.
مسئول خبرگزاری فارس در زنجان گفت: ما رسانه بی طرف نداریم و اکثر رسانه های ما به یک جریان خاصی تعلق دارند و از آن سوی ارتزاق می شوند.

** مردم در مناظره ها دنبال حرف های نشینده هستند
سردبیر هفته نامه پیام زنجان گفت: طی سال همه از عملکرد صدا و سیما انتقاد دارند، اما در زمان انتخابات، همه پای مناظره ها می نشینند و تماشا می کنند، چراکه فضایی را ایجاد می کند که مردم احساس می کنند حرف هایی را که نشنیده اند، اینجا می شنوند.
وی با بیان این که همه رسانه ها بی طرف نیستند، اظهار کرد: بخشی از این جهت گیری رسانه ها به نگاهی بر می گردد که حاکمیت به رسانه ها دارد.
سردبیر هفته نامه پیام زنجان گفت: اگر مردم عملکرد شفاف رسانه ها را ببینند، در آن زمان جریان های مختلف اجتماعی و سیاسی آسان تر فعالیت می کنند و مردم متوجه واقعیت ها شده و ممنوعیت ها شکسته می شود.
ناصری تصریح کرد: شیوه برخورد با رسانه ها و حتی مردم درست نیست و رسانه ها هم با مشکلاتی که دارند، مجبور به ورود به این جریان ها می شوند.
وی ابراز کرد: در مجوز رسانه، جهت گیری آن قید شده است و رسانه ای می تواند مستقل عمل کند و کار حرفه ای انجام دهد که در زمان دریافت مجوز به هیچ جریانی وابسته نباشد و بتواند از نظر مالی خود را تامین کند و سرپا بماند، در این شرایط شاید این رسانه برای مردم جذاب باشد.

** رسانه بی طرف ارزش خواندن ندارد
خبرنگار و فعال رسانه ای زنجان معتقد است: رسانه بی طرف ارزش خواندن ندارد و رسانه به حتم باید سوگیری داشته باشد.
معینی بیان کرد: ما دچار یک سری تناقاضات درساختار هستیم که این باید حل شود، گاه نمی توان چند تضاد را با هم جمع بست.
وی اذعان کرد: شخصی که به دنبال واقعیت است، باید چندین رسانه موافق و مخالف با مواضع خود را مطالعه کند و پس از آن قضاوت کرده و متوجه اصل ماجرا شود.
این خبرنگار و فعال رسانه ای گفت: باید موافق سوگیری رسانه بود، اما جهت گیری رسانه ای که از بودجه بیت المال استفاده می کند، باید منصفانه باشد.
وی اضافه کرد: آنچه که در رفتار رسانه ها می تواند یک شخص را راهنمایی کند، معیار اخلاق است، این که بداند در یک رسانه چه تعداد خبر دروغ منتشر می شود.
معینی تاکید کرد: یک معیار وجود دارد و آن اخلاق است، این که انتشار اخبار دروغ و حرف ناقص زدن ناشایست است و اینها معیار می دهد و می گوید که یک رسانه را چند بار باید مطالعه کرد.

** رسانه باید بی طرف باشد، اما در واقعیت بی طرف نیست
روزنامه نگار و فعال رسانه ای گفت: خبر برای خودش بدون جهت گیری است و خبر مطرح می شود و کار خبرنگار هم همین انتشار خبر بدون در نظر گرفتن خط فکری شخصی اش است تا واقعیتی را که رخ داده منتقل کند.
مالکی افزود: رسانه باید بی طرف باشد، اما در واقع چنین نیست چراکه رسانه ها نماینده ای از قشرهای مختلف مردم به شمار می آیند و کارکنان آن نیز دارای فکر و اندیشه هستند.
مالکی اظهارکرد: با توجه به ملی بودن رسانه ملی، باید تمام جریان های سیاسی داخلی را در چارچوب قانون اساسی به چشم یکسانی ببیند.

** سرعت انتشار اخبار، ماندگاری تاثیر رسانه ها را کم کرده است
مسئول خبرگزاری فارس در استان زنجان گفت: امروزه فضای مجازی و رسانه ها گسترش یافته اند و اطلاعات مردم لحظه به لحظه در حال به روز شدن است و بر همین اساس ماندگاری تاثیری رسانه ها نمی تواند بالا باشد و ماندگاری آن وابسته به اطلاعاتی است که به مخاطب ارائه می شود.
رسولی خاطرنشان کرد: واقعیت ها را نمی توان به مخاطب القا کرد، زیرا رسانه های دیگر نیز تا چند ثانیه دیگر اطلاعاتی خواهند داد که دیدگاه و نظر مخاطب تغییر می کند.

** ماندگاری تاثیر رسانه وابسته به اعتماد مردم است
سردبیر هفته نامه پیام زنجان گفت: ماندگاری تاثیر رسانه ها، وابسته به میزان اعتمادی است که مردم به آنها دارند و بخش دیگری از این موضوع وابسته به واکنش هایی است که نسبت به اخبار منتشر شده رخ می دهد.
ناصری ادامه داد: در صورتی که واکنش ها در جامعه تاثیرگذار باشد و رسانه در قانع کردن مردم موفق یا ناموفق عمل کند، در افکار عمومی تاثیرگذار خواهد بود.
وی اضافه کرد: گاه این واکنش ها به خبر منتشر شده، مربوط به تحت تاثیر قرار دادن رسانه های دیگر است، گاه این واکنش ها نمی توانند اصل خبر را مخدوش کنند و مخاطب آن را می پذیرد و ماندگاری این خبر هست و در خبرهای بعدی هم مشاهده می شود.
سردبیر هفته نامه پیام زنجان گفت: اما گاه شخص اخبار اصلی را مشاهده می کند، واکنش ها را می بیند و به یک جمع بندی می رسد، اما گاه فرد در اعتماد اولیه دچار تردید می شود که در این زمان، ماندگاری تاثیر خبر رسانه کاهش می یابد.

** مهمترین تکه پازل انتخابات، رسانه ها هستند
روزنامه نگار و فعال رسانه ای گفت: اگر انتخابات را فرایند یا پازلی بزرگ در نظر بگیریم، مهمترین تکه آن رسانه است و همه اجزای این پازل ها باید در کنار هم قرار بگیرند تا ماندگاری خود را داشته باشند.
مالکی ادامه داد: رسانه به تنهایی نمی تواند ماندگاری داشته باشد، چراکه جامعه ما با جوامع غربی متفاوت و تاثیرگذاری و ماندگاری رسانه در انتخابات در غرب بیشتر از جامعه ما است.

** رسانه های کلاسیک در رسالت های خود بازبینی کنند
خبرنگار و فعال رسانه ای گفت: هم اکنون جریانی شروع شده است که مردم از کسی که می گوید من مخالف وضع موجودم اقبال می کنند و شبکه های اجتماعی باعث شده است که ناراضی ها همدیگر را پیدا کنند.
معینی تاکید کرد: با سرعت غیر قابل تصوری دنیای رسانه ها در حال تحول است و به نظر می رسد ضروری ترین مساله این است که رسانه های کلاسیک در رسالت های خود باز بینی کنند و با زمان هم سرعت تر شوند، به نظر رسانه های داخلی خیلی از سرعت پیشرفت رسانه های جهان عقب هستند.
7325/3001/8068
خبرنگاران: مینا افشاری - حدیث ابوالحسنی** انتشاردهنده: اسماعیل جهانبخش
انتهای پیام

اخبار مرتبط

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.