jamee

در یک گفتگوی متفاوت با جی پلاس؛

منتخب مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی که آرایش باطل شد، معتقد است مسئولیت ندادن به جوان ها به بهانه بی تجربگی، یک دور…

رئیس سازمان بهزیستی کشور:

رئیس سازمان بهزیستی کشور در زمینه رشد اعتیاد زنان هشدار داد و گفت: اعتیاد زنان در جامعه، شتاب گرفته است.

گزارش جی پلاس؛

آمارها می گویند 70 درصد زنانی که مورد سوء استفاده قرار می گیرند هرگز این موضوع را گزارش نمی کنند!

جی پلاس/ واکنش ها به زندگی "خواهران منصوریان" ادامه دارد

واکنش ها و پیام های احساسات آمیز مردمی در تمجید از زندگی قهرمانانه "خواهران منصوریان" همچنان ادامه دارد.