اخبار مرتبط

به گزارش ایرنا امید حاجتی سه شنبه در نشست خبری در محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بیان کرد: برآورد شده که با همکاری وزارت نفت در حدود 30 هزار میلیارد ریال پروژه عمدتا در مناطق نفت خیز خوزستان انجام گیرد.
وی گفت: سه موضوع برای برنامه ششم در مجلس شورای اسلامی از سوی استان پیشنهاد داده شد که چند استان که تشابه وضعیت داشتند از این امتیازات استفاده کنند که خوزستان هم جزء آن ها بود، به دلیل اینکه این امتیازات را نمی توان به تنهایی برای یک استان گرفت.
حاجتی افزود: سه حکم برای برنامه ششم به مجلس پیشنهاد دادیم از جمله ارتقاء شاخص های مناطق عملیاتی ، اعطای امتیازات حقوقی(ریالی) در ارتباط با پرداخت های پرسنلی و سایر مشوق ها برای مناطق بد آب و هوا و مرزی و امکان اینکه بتوانیم پنج درصد از قراردادهای توسعه میادین نفتی وزارت نفت در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی درمناطق نفت خیز استان توسط این وزارت انجام شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان درادامه بیان کرد: مورد سوم تصویب نشد اما با توافقاتی که با وزارت نفت انجام گرفت از سوی استاندار خوزستان پروژه هایی در مناطق نفت خیز و حاشیه اهواز از محل توافقات با وزارت نفت انجام می شود.
وی گفت: دو حکم پیشنهادی دیگر ادغام شدند و با قسمتی تغییرات به ماده 112 قانون برنامه ششم تبدیل شد.
حاجتی افزود: موفق شدیم در این ماده با یک ادبیات دیگر بحث بازسازی را -که 20 سال پیش جشن خاتمه آن هم گرفته شد اما همچنان شاهد عقب افتادگی های زیادی در مناطق عملیاتی استان هستیم - زنده کنیم.
وی عنوان کرد: در این قانون آمده است که برای یک دوره پنج ساله این بازسازی انجام می شود و اگر بعد از پنج سال بازهم زمان برای بازسازی این مناطق لازم بود نمایندگان مردم خوزستان در مجلس شورای اسلامی باید این برنامه را برای یک دوره زمانی دیگر تمدید کنند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بیان کرد: اولین اقدام در چارچوب ماده 112 این است که ستاد کل نیروهای مسلح، مناطق عملیاتی را در استان ها مشخص کنند که در این مرحله باز هماهنگی و همکاری مجموعه مدیریت ارشد استان و مجمع نمایندگان استان میتواند موثر باشد.
وی گفت: باید تلاش شود که بیشتر شهرستان ها را به عنوان مناطق عملیاتی مشخص کنیم تا تعداد بیشتری از شهرستان های استان از این امتیاز برخوردار شوند.
حاجتی افزود: بعد از آن سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در سطح شهرستان شاخص های برخورداری را در این مناطق بررسی کند و فاصله ای که از متوسط کشور دارند را شناسایی کنند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان درادامه گفت: از دیگر شاخص هایی که در ماده 112 وجود دارد این است که 23 شاخص ماده 180 مبنای کار قرار بگیرد که باز هم در 23 شاخص نه تنها به عمده عقب افتادگی ها در بخش های زیربنایی مناطق عملیاتی استان توجه می شود به بهبود شاخص های اقتصادی از جمله بهبود وضعیت سرمایه گذاری و اشتغال نیز توجه ویژه می شود.
وی گفت: تکلیفی که بر عهده دولت گذاشته شده است این است که سالی 10 درصد وضعیت این شاخص ها در مناطق عملیاتی استان بهتر شود.
حاجتی درادامه بیان کرد: عملیاتی کردن این شاخص ها تنها با اعتبارات موجود استان نیست و دولت موظف شده یک ردیف اعتباری جداگانه علاوه بر اعتبار مشخص استان برای این شاخص ها پرداخت کند.
وی گفت: نکته دیگر که در این قانون دیده شده بسته امتیازاتی است که برای مناطق بد آب و هوا و مرزی را در این قانون قرار دادند و دو امتیاز دیده شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان افزود: اگر 23 شاخص تنها اجرا شود بررسی شده که برای ارتقاء شاخص های زیر بنایی در 23 شاخص و فقط هم در مناطق جنگ زده که در بازسازی ملاک است حدود پنجاه هزار میلیارد ریال به استان باید پول داده شود و برای بهبود وضعیت نرخ بیکاری به متوسط کشور در این مناطق حدود پنجاه هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری و یا اعطای تسهیلات ارزان قیمت در دوره پنج ساله باید انجام شود.
وی گفت: از دیگر امتیازاتی که به استان داده شده است امتیاز حقوقی (ریالی) برای کارکنان دولتی مناطق عملیاتی استان به دلیل بدی آب و هوا که در واقع موضوع بند یک ماده 68 قانون مدیریت و خدمات کشوری است به کارکنان دولتی مناطق عملیاتی پرداخت شود.
حاجتی بیان کرد: در حال حاضر این امتیاز برای کارکنان با تحصیلات کارشناسی هفت درصد و برای ارشد به بالا 9 درصد است و اگر این سقف عملیاتی شود هفت درصد به 20 درصد و 9 درصد به 25 درصد افزایش خواهد یافت.
رئیس سازمان میدیرت و برنامه ریزی استان خوزستان بیان کرد: یک مصوبه دولت در سال 1376 برای استان خوزستان تصویب شد که بر اساس آن یکسری امتیازات شغلی برای کارکنان دولت در مناطق عملیاتی استان باید پرداخت شود که اجرای این دوامتیاز به صورت متوسط ماهانه پنج میلیون ریال افزایش در پرداختی کارکنان مناطق عملیاتی انجام شود که البته اجرای بند یک ماده 68 باید از امسال اجرایی شود و اجرای امتیاز افزایش حقوق کارکنان دولت در منطقه عملیاتی استان مصوبه سال 1376 باید در سال دوم اجرا شود.
وی افزود: در این ماده افزایش حقوق برای کارگران در نظر گرفته نشده ، چون کارگران تابع قانون کار هستند نیازمند این است که اگر تغییری باید انجام شود در قانون کار پیگیری شود.
حاجتی تصریح کرد: مشخص شدن مناطق عملیاتی در استان امسال انجام می شود و تلاش بر این است که اهواز هم شامل این مناطق باشد چرا که در دوران هشت سال جنگ تحمیلی اهواز کار پشتیبانی جنگ را انجام می داد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان افزود: باید تلاش شود که مناطقی که زیر بمباران هوایی بودند نیز شامل این قانون شوند.
وی گفت: در ابتدای قانون 112 گفته شده استان های مناطق عملیاتی که باید از این امتیاز استفاده شود تا کل استان از این امتیاز استفاده کند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان درادمه افزود: اگر بخواهیم هوشیارانه عمل کنیم و منافع استان را بخواهیم و سهمی را که استان را باید در سایر امتیازات به آن اختصاص یابد لازم است که مجموعه های مختلف کمک کنند.
وی با اشاره به دیگر برنامه ای که در ماده 112 قانون برنامه ششم وجود دارد عنوان کرد: بر اساس این قانون قرار است که رودخانه اروند در مدت چهار سال لایروبی شود و این کار بر اساس معاهده های بین المللی که با عراق داریم انجام می شود.
حاجتی گفت: لایروبی اروند بر رونق اقتصاد این منطقه تاثیر مثبت دارد و با این مصوبه با جدیت در مدت چهار سال با لایروبی اروند امکان پهلو گرفتن کشتی های سنگین و حمل بار اتفاق می افتد و شاهد رونق مجدد بندر و گمرک خرمشهر خواهیم بود.
وی گفت: لایروبی توسط ایران انجام می شود و در صورت نیاز از کمک کشورهای خارجی هم استفاده می شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بیان کرد: توسعه سواحل اروند هم باید انجام شود که با همکاری سازمان منطقه آزاد تجاری اروند و با محوریت حوزه گردشگری در حال تهیه یک طرح هستیم که منابع مورد نیاز اجرای برنامه توسعه سواحل اروند انجام شود که در شهرستان های خرمشهر و آبادان در بهبود وضعیت اشتغال و اقتصاد تاثیر گذار است.
حاجتی بیان کرد : با همکاری استانداری خوزستان، مجمع نمایندگان مردم خوزستان در مجلس شورای اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اعتباراتی که همه ساله در قالب قوانین بودجه سنواتی توزیع می کنیم در استان خوزستان در شورای برنامه ریزی استان امسال بیش از دو برابر شد .
وی گفت: لازم است اتفاقات خوب و امتیازاتی که برای استان گرفته می شود در فضای مجازی و رسانه ها به گونه ای مطرح شود که باعث شود امتیازات بیشتری برای استان گرفته شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان درادامه با اشاره به یکی دیگر از اتفاقات خوب در استان در قالب ماده 112 قانون برنامه و بودجه افزود: متاسفانه از این اتفاق خوب در استان در فضای مجازی به یک شکل دیگری بیان شد و به جای اینکه به اصل قضیه که چه برد موفقیت آمیزی برای منطقه داشته است و ثمرات خیری برای استان دارد و اینکه یک فضای رقابتی بین دستگاه های اجرایی استان ایجاد کند و مسئولان استان و نماینده های مردم خوزستان را ترغیب کنند که هر چی بیشتر از این امتیازات برای استان بگیرند در فضای مجازی دنبال حاشیه سازی بوده اند و به اصل قضیه این امتیاز بسیار کم پرداخته شده است.
وی گفت: فضا سازی هایی از جمله اینکه که یک نماینده می خواهد این امتیاز را به نام خود تمام کند و این مطالب صرفا حاشیه سازی است و به جای اینکه افرادی را که برای توسعه و پیشرفت استان دلگرم کند باعث می شود که انگیزه را کاهش دهد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بیان کرد: این کارها از اخلاق حرفه ای به دور است و درواقع افرادی که واقعا دنبال منافع استان باشند نه دنبال منافع افراد و گروه های خاص نباید به این حاشیه ها دامن بزنند.
وی گفت: این مطالب از مجموعه های غیر حرفه ای منعکس شده که در همان سطح هم اخلاق حرفه ای می طلبد که اگر قرار هست اطلاع رسانی شود از مرجع قانونی پرسیده و منعکس شود.
7158/6002
خبرنگار: زینب فرحانی**انتشار دهنده : کبری آقازری
انتهای پیام

اخبار مرتبط

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.