اخبار مرتبط

حسن وحید یکشنبه در گفت و گو با ایرنا بر تعادل دام و مرتع تاکید کرد و گفت: هم اکنون یک میلیون و 130 هزار واحد دامی در این استان وجود دارد.
وی یکی از علت های تخریب عرصه های منابع طبیعی را نبود تعادل دام و ظرفیت مراتع عنوان کرد و افزود: مهم ترین عوامل تخریب مراتع استان بهره برداری بیش از میزان دام از مراتع استان است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی گفت: مساحت مراتع این استان معادل یک میلیون و 414 هزار و 850 هکتار است که این میزان70 درصد مجموع منابع طبیعی تجدید شونده است.
وحید افزود: علاوه بر عرصه های مرتعی، پوشش علوفه ای ناحیه های جنگلی و بیابانی استان همه ساله به صورت عرفی و یا بر اساس مجوز های پروانه مرتعداری یا طرح های مرتعداری مورد بهره برداری چرای دام قرار می گیرد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی گفت: تولید علوفه تنها حدود 25 درصد ارزش کل مراتع را به خود اختصاص می دهد بنابراین بیش از 75 درصد ارزش آن مربوط به فواید منابع و ارزش های زیست محیطی از قبیل حفاظت از منابع پایه آب و خاک، و جلوگیری از فرسایش خاک، تغذیه سفره های آبده زیر زمینی و حفظ بیولوژیکی است.
وی وضعیت مراتع استان را از لحاظ چگونگی منابع پایه و وضعیت کمی و کیفی پوشش گیاهی و تولید علوفه، مراتع به صورت خوب، متوسط و فقیر عنوان کرد و افزود: 7درصد مساحت کل مراتع استان با مقدار تولید علوفه خشک قابل برداشت آن 120 کیلوگرم در هکتار شامل مراتع خوب است.
وحید اظهار کرد: 44 درصد مساحت استان با مقدار تولید علوفه خشک قابل برداشت آن 90 کیلوگرم در هکتار مراتع متوسط و 49 درصد نیز با 75 کیلوگرم برداشت علوفه خشک در هکتار مراتع فقیر است.
وی تولید علوفه خشک قابل برداشت مجاز سالیانه در استان خراسان شمالی به طور متوسط بیش از 120 هزار تن عنوان کرد.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی گفت: هم اکنون 34 هزار هکتار طرح مرتعداری در این استان اجرا و همچنین در سطح 50 هزار هکتار طرح مرتع داری و جنگل کاری اقتصادی انجام شده است.
تاکنون بیش از 29 هزار خانوار بهره‌ بردار روستایی و عشایری در عرصه های ممیزی شده در این استان 941 هزار نفری شناسایی شده است.
گستره حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی دو میلیون و 33 هزار و 36 هکتار است که از این وسعت یک میلیون و 400 هزار هکتار مرتع، بیش از 183 هزار هکتار بیابان و 434 هزار و 550 هکتار جنگل است.
3007/ 6042 خبرنگار: ربابه صانعی ** انتشار دهنده: سیدحسین قدسی

اخبار مرتبط

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.